Zamknij

Nowe zasady dot. maseczek. Rząd po kilku dniach zmienił rozporządzenie

Magdalena Kulej
02.12.2020 14:44
Maseczki
fot. CLAUS BJOERN LARSEN/AFP/East News

Obowiązkowe maseczki w biurze? Od 2 grudnia decyduje o tym pracodawca. W Dzienniku Ustaw opublikowano już nowe rozporządzenie Rady Ministrów w tej sprawie.

Maseczki w biurze były obowiązkowe w każdym zakładzie pracy od 28 listopada, ale rządzący w ciągu kilku dni już zdążyli te zasady zmienić. Co prawda, nowelizacja nie zniosła całkowicie obowiązku zakrywania ust i nosa w pomieszczeniach służbowych, ale wprowadziła istotne zmiany. Te obowiązują od 2 grudnia.

Chodzi o rozporządzenie Rady Ministrów z 1 grudnia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. "Zakłada się zmianę przepisu, który nakazywał zakrywanie ust i nosa w zakładach pracy jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba. Powyższe rozwiązanie było zbyt daleko idące, w związku z czym zmodyfikowano je tak, by pracodawca decydował w tym zakresie" - czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Zobacz także

To samo dotyczy osób przebywających w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym. W tym przypadku wprowadzono – jak przed 28 listopada - zwolnienie z obowiązku zakrywania ust i nosa w stosunku do osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w tych budynkach, chyba że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania.

RadioZET.pl/PAP