Zamknij

Powrót do szkół po feriach. Indywidualny plan lekcji i dystans, jest lista zasad

11.01.2021 21:01
Zdjęcie ilustracyjne
fot. TADEUSZ KONIARZ/REPORTER

Powrót do szkół 18 stycznia 2021 r. dla klas I-III szkół podstawowych. Decyzję w tym zakresie ogłosili w poniedziałek minister zdrowia oraz minister edukacji i nauki. Na stronie rządowej opublikowano też wytyczne, dotyczące organizacji nauki w warunkach zaostrzonych restrykcji sanitarnych.

Powrót do szkół klas I-III już 18 stycznia 2021 r. – taką decyzję ogłosił w poniedziałek rząd. - W związku z tym to nauczanie w klasach I-III rzeczywiście może przynieść zdecydowanie więcej efektów wówczas, kiedy będzie się odbywało w trybie stacjonarnym - powiedział w trakcie konferencji prasowej minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Zaznaczył, że w grudniu i na początku stycznia odbywały się konsultacje w tej sprawie, które prowadziła m.in. Rada Konsultacyjna do spraw Bezpieczeństwa w Edukacji.

Po tych wszystkich konsultacjach [...] wypracowaliśmy wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla klas I-III szkół podstawowych. To są oczywiście zalecenia do zrealizowania wszędzie tam, gdzie jest to możliwe – dodał minister.

Wytyczne w sprawie organizacji nauki stacjonarnej klas I-III przy jednoczesnym zachowaniu ścisłych zasad bezpieczeństwa sanitarnego zostały już opublikowane. "Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami. Należy ustalić indywidualny harmonogram/plan dnia dla danej klasy" – czytamy we wspólnym dokumencie Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Powrót do szkół klas I-III po feriach. Wytyczne dot. organizacji nauki stacjonarnej opublikowane

Co jeszcze uwzględniono w spisie nowych zasad? Przede wszystkim, zarówno uczniowie jak i nauczyciele muszą zachowywać przynajmniej 1,5-metrowy dystans. We wspólnych przestrzeniach – takich jak m.in. korytarze – muszą mieć zasłonięte usta i nos. Przed wejściem na teren szkoły uczniowie, nauczyciele i wszyscy pracownicy mają obowiązek dezynfekcji rąk. Instytucje rządowe rekomendują także, by każda placówka oświatowa miała do dyspozycji przynajmniej jeden termometr  bezdotykowy. "Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami" – napisano w dokumencie.

Każda klasa będzie miała również indywidualnie ustalony harmonogram dnia lub tygodnia. Będą w nim uwzględnione godziny przyjścia i wyjścia ze szkoły, korzystania z przerw międzylekcyjnych, które mają odbywać się nie rzadziej niż co 45 minut; korzystania z pokoju jadalnego lub boiska. Dana klasa ma również przebywać w wyznaczonej sali. Do każdej grupy uczniów wyznaczeni będą także stali nauczyciele, którzy nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach lub ich działalność w tym zakresie jest mocno ograniczona.

"Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły" – czytamy ponadto w komunikacie.  "Należy unikać, wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej" – napisano. Autorzy dokumentu dodają  również, że  "podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych".  "Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów" - czytamy. Wszystkie zasady przeczytać można tutaj.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/www.gov.pl/Twitter/PAP/TVN24