Zamknij

Kontrowersyjne "covidowe" oświadczenia w szkołach. MEN komentuje

Magdalena Kulej
02.09.2020 10:09
szkoła
fot. MAREK MALISZEWSKI/REPORTER

Powrót do szkoły nie wszędzie poszedł zgodnie z planem. Tam, gdzie koronawirus zaatakował jeszcze przed pierwszym dzwonkiem, już wprowadzono zdalne nauczanie. Tam, gdzie nauka odbywa się stacjonarnie, pojawiły się doniesienia o wywołujących kontrowersje oświadczeniach, które do podpisu dostali rodzice uczniów.

Rok szkolny 2020/2021 zaczął się we wtorek dla 4,6 mln uczniów. Rodzice niektórych z nich przed wysłaniem dziecka do szkoły zostali poproszeni o podpisanie specjalnego „covidowego” oświadczenia, które wywołało niemałe kontrowersje. Chodzi o oświadczenie o „świadomości ryzyka i zrzeczeniu się ewentualnych roszczeń w przypadku zakażenia koronawirusem”.

Do podpisu takie oświadczenie mieli dostać np. rodzice jednej ze szkół w Krakowie. "Oświadczam, że oddając dziecko pod opiekę szkoły działającej w czasie stanu pandemii COVID-19: jestem świadomy/świadoma istnienia licznych czynników ryzyka grożących zarażeniem się COVID-19: a) dziecku, b) rodzicom/opiekunom, c) innym domownikom, i w przypadku zachorowania nie będę wnosił skarg i zażaleń" – brzmi treść jednego z oświadczeń.

Oświadczenie o ryzyku zakażenia koronawirusem. MEN komentuje

Do pojawiających się informacji odniosło się już Ministerstwo Edukacji Narodowej, które zapewniło, że w obowiązującym systemie prawnym rodzice nie mają obowiązku podpisywania tego typu oświadczeń. Rzeczniczka resortu, Anna Ostrowska, dodała przy tym, że podpis nie pozbawia rodzica możliwości występowania na drogę sądową z powództwem o odszkodowanie w przypadku zakażenia koronawirusem. - Ocena zasadności takiego roszczenia będzie każdorazowo przedmiotem rozstrzygnięcia właściwego sądu – powiedziała.

Przypomnijmy też, że w ubiegłym tygodniu MEN informował, w odpowiedzi na pojawiające się informacje o wymaganiu przed dyrektorów składania przez nauczycieli oświadczeń o stanie zdrowia ich i członków ich rodzin, że również nie ma podstaw prawnych do składania przez pracowników jednostek systemu oświaty takich oświadczeń. 

Zobacz także

RadioZET.pl/PAP/MEN