Zamknij

Senat za usunięciem z tarczy antykryzysowej zmian w Kodeksie wyborczym

31.03.2020 07:06
Senat
fot. PAP

Senat przyjął szereg poprawek do ustaw tworzących tzw. rządową tarczę antykryzysową, która ma pomóc w walce z koronawirusem. Oprócz zmian dot. funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej oraz wsparcia dla firm, senatorowie odrzucili także wprowadzone do pakietu zmiany w mianowaniu członków Rady Dialogu Społecznego oraz wzbudzające ogromne kontrowersje modyfikacje w Kodeksie wyborczym. 

Senat zakończył swoje obrady o godz. 3:30 nad ranem. Senatorowie przyjęli poprawki do nowelizacji ustaw zdrowotnych, specustawy dot. walki z koronawirusem oraz ustawę rozszerzającą kompetencje Polskiego Funduszu Rozwoju. 

Zmiany w ustawie dot. wspierania firm w walce z koronawirusem

Jedna z najważniejszych zmian popartych przez izbę wyższą mówi o tym, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego nie będą pobierane zaliczki na podatki, podatki czy opłaty od firm. Od niepobranych danin nie byłyby też naliczane odsetki za zwłokę. Poprawka zakłada jednak, że takie podatki byłyby później przez przedsiębiorców uregulowane, jednak nie wcześniej niż w 90 dni po zakończeniu okresu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego.

Kolejna poparta przez Senat poprawka zakłada zwiększenie udziału państwa w wypłatach wynagrodzeń pracownikom w firmach, które zanotowały straty w związku z epidemią koronawirusa. Zgodnie z tą zmianą, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych rekompensowałby 75 proc. dotychczasowego wynagrodzenia, lecz nie więcej niż 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Pozostałą cześć, czyli 25 proc. miałby płacić pracodawca. Warunkiem uzyskania pomocy z Funduszu byłoby jednak to, że pracodawca do końca trzeciego kwartału 2020 roku nie zalegałby m.in. z podatkami, czy składkami na ZUS.

Zobacz także

Ustawa wspierająca firmy w związku z epidemią koronawirusa jest jedną z trzech tworzących tzw. tarczy antykryzysowej. Celem tarczy jest zmniejszenie negatywnego wpływu epidemii koronawirusa na polską gospodarkę. Według Ministerstwa Rozwoju jej wartość to co najmniej 10 proc. polskiego PKB. Ustawa m.in. zwalnia mikrofirmy i samozatrudnionych z płacenia ZUS przez 3 miesiące. Przewiduje także wypłacanie świadczeń postojowych i dopłat do wynagrodzeń dla pracowników przez państwo. Pozwalać będzie też pracodawcom uelastycznić czas pracy w swoich zakładach. Nowe przepisy zakładają też przedłużenie kredytów obrotowych dla firm, czy brak kar za opóźnienia w przetargach publicznych.

Senat wykreśla zmiany w Kodeksie wyborczym oraz w RDS

Jedna z poprawek wprowadzonych do ustawy przez Senat przewiduje również, że w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, czy szkoły, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez opiekuna z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 12. roku życia lub dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności do ukończenia 18 lat przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 14 dni.

Zobacz także

Senatorowie przegłosowali też m.in. poprawkę skreślającą przyjętą w Sejmie zmianę Kodeksu wyborczego, umożliwiającą głosowanie korespondencyjne osobom na kwarantannie i ponad 60-letnim. Opowiedzieli się również za wykreśleniem zmian w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego, umożliwiające premierowi w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii odwoływanie członków Rady, powołanych przez pracodawców lub związki zawodowe i stanowiące, że jednym z powodów odwołania członka RDS ma być fakt współpracy z PRL-owskimi służbami specjalnymi, innym "sprzeniewierzenie się działaniom Rady" i doprowadzenie do "braku możliwości prowadzenia przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu".

Grodzki i Pęk komentują głosowanie w Senacie

Marszałek Senatu powiedział dziennikarzom po zakończeniu obrad, że pierwotnie w Senacie było około 2 tysiące poprawek do tzw. tarczy antykryzysowej, więc przyjęcie do tego pakietu 104 poprawek było wyborem tylko tego, co jest najważniejsze.

Zobacz także

- Z powodu oczekiwań społeczeństwa senatorowie dokonali pewnej selekcji i podczas tego posiedzenia wprowadzili te poprawki, które uważali za najbardziej kluczowe" - podkreślił Grodzki. "Była zgodna wola, że aby ta tama antywirusowa była coraz szczelniejsza, będą więc potrzebne kolejne inicjatywy ustawodawcze - dodał. Marszałek Senatu zaznaczył, że senatorowie usunęli z ustawy "wszelkie zapisy, które nie dotyczą walki z koronawirusem". Dodał również, że "to nie jest czas na wybory", podkreślając:

To jest czas walki ze straszną pandemią, która pustoszy świat, a nie czas na wprowadzanie zmian do Kodeksu wyborczego i na wprowadzanie regulacji dotyczących Rady Dialogu Społecznego. To są rzeczy, którymi powinniśmy się zająć wtedy, kiedy bezpieczeństwo Polaków będzie zabezpieczone, a wyprawa do lokalu wyborczego nie będzie igraniem ze zdrowiem i życiem

Senator PiS Marek Pęk powiedział natomiast dziennikarzom, że jego ugrupowanie poparło około 30 poprawek na 104 w sumie przyjęte do całego pakietu antykryzysowego. Zaznaczył, że PiS nie zmienia zdania w sprawie propozycji zmian w Kodeksie wyborczym, które Senat skreślił ze specustawy dotyczącej walki z koronawirusem.

Zobacz także

- Mam nadzieję, że Sejm już w dniu dzisiejszym zdąży tak przeprocedować (poprawki Senatu), by (tzw. tarcza antykryzysowa) jeszcze w marcu trafiła do prezydenta - powiedział. Zwrócił uwagę, że głosując zdalnie Sejm zajmuje się jedną poprawką około 5 minut, więc na 104 poprawki będzie musiał poświęcić ponad 500 minut, czyli ponad 10 godzin. - Miejmy nadzieję, że Sejm zdąży - powiedział.

RadioZET.pl/PAP/Twitter