Zamknij

Sondaż CBOS. Ponad połowa Polaków boi się zakażenia koronawirusem

14.10.2020 17:30
Polacy w maseczkach
fot. GRZEGORZ DEMBINSKI/Polska Press/East News

63 proc. Polaków boi się zakażenia koronawirusem, 36 proc. nie odczuwa strachu - wynika z sondażu CBOS. Respondenci byli też pytani o ocenę polityki rządu w walce z epidemią.

Koronawirus nie zwalnia. W środę odnotowano rekordowy dobowy przyrost - ponad 6,5 tys. przypadków oraz najwięcej zgonów od początku epidemii. To wszystko wpływa na psychikę Polaków i jest widoczne w sondażu CBOS, przeprowadzonym na przełomie września i października, czyli wtedy, kiedy nastąpił gwałtowny wzrost zakażeń.

Zobacz także

Koronawirus. Ponad połowa Polaków boi się zakażenia koronawirusem

63 proc. ogółu badanych (wzrost o 3 punkty procentowe w stosunku do sierpnia) wyraziło obawy w związku z rozwijającą się epidemią w naszym kraju. W tym 21 proc. badanych podało, że bardzo się boi, 42 proc. - że trochę się boi. Strachu z powodu pandemii koronawirusa nie odczuwa 36 proc. ankietowanych (o 3 punkty proc. mniej niż w sierpniu). W tym 21 proc. badanych podało, że raczej się nie boi, a 15 proc., że w ogóle się nie boi.

Jak informuje CBOS, obawy rosną wraz z wiekiem. U najmłodszych ankietowanych, do 25 roku życia, wyraża je 31 proc. badanych. Z kolei wśród osób powyżej 49 roku życia boi się już 80 proc. osób. Możliwość zachorowania niepokoi 85 proc. emerytów i 80 proc. rencistów. Obawy przed zakażeniem częściej wyrażają kobiety.

Zobacz także

Ocena rządu w walce z epidemią

Polaków zapytano także o ocenę pracy rządu w walce z epidemią. 49 proc. ankietowanych dobrze ocenia działania rządu (spadek o 6 punktów procentowych w stosunku do września), w tym 41 proc. raczej dobrze, a 8 proc. zdecydowanie dobrze. Strategię rządu w zwalczaniu epidemii COVID-19 źle ocenia 43 proc. respondentów (wzrost o 5 punktów proc. w stosunku do września), w tym 26 proc. raczej źle, a 17 proc. zdecydowanie źle.

Zadowolona z działań podejmowanych przez rząd jest większość osób deklarujących prawicowe poglądy polityczne. Większość badanych identyfikujących się z lewicą ocenia je krytycznie. Opinie o działaniach rządu są tym lepsze, im częstszy udział w praktykach religijnych.

Zobacz także

45 proc. respondentów na przełomie września i października uważało, że istniejące ograniczenia i restrykcje są adekwatne do sytuacji (spadek o 9 punktów procentowych w stosunku do września). 15 proc. oceniało, że są one zbyt duże (spadek o 7 punktów procentowych). 32 proc. oceniało, że są one zbyt małe (wzrost o 7 punktów procentowych).

Starania rządu doceniają przede wszystkim osoby w wieku 49 plus, mieszkańcy wsi, badani z wykształceniem podstawowym i z zasadniczym zawodowym, respondenci o miesięcznych dochodach per capita poniżej 1000 zł. Krytyczni w ocenie skuteczności rządu w zwalczaniu epidemii są w głównej mierze ludzie młodzi: do 31. roku życia, mieszkańcy miast liczących co najmniej 100 tys. ludności, osoby stosunkowo dobrze wykształcone i sytuowane.

Zobacz także

RadioZET.pl

C