Tak Stadion Narodowy zmienia się w szpital. W innych miastach powstaną podobne