Hasła "Przeproś za Czarnka” na wiecu Dudy. „Nie lękam się! Będę bronił dzieci!”