Zamknij

Krzysztof Bosak. Program wyborczy kandydata Konfederacji w wyborach 2020

26.06.2020 23:31
Krzysztof Bosak. Program wyborczy kandydata Konfederacji w wyborach 2020
fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER

Krzysztof Bosak to wyłoniony w styczniu kandydat Konfederacji w wyborach prezydenckich 2020. Jaki program wyborczy i postulaty przedstawia polityk? Krzysztof Bosak niejednokrotnie podkreślał, że jego priorytetami są m.in. kwestie podatkowe oraz sprawy związane z suwerennością Polski.

Krzysztof Bosak. Program wyborczy "Nowy Porządek. Tezy konstytucyjne" można znaleźć na stronie www.bosak2020.pl.

"Niniejsza publikacja jest autorskim wyborem postulatów będących owocem namysłu polskich patriotów skupionych w Konfederacji. Prezentowane niżej tezy konstytucyjne tworzą zarys wizji Nowego Porządku, który w drodze reformy ustrojowej może w Polsce ustanowić ideowa prawica. Na marginesie emocji związanych z kampanią wyborczą pragniemy do debaty wprowadzić wątki systemowej reformy Rzeczpospolitej i skupić na nich uwagę naszych sympatyków oraz opinii publicznej" – czytamy w przedmowie dokumentu. Jakie postulaty przedstawia Krzysztof Bosak, kandydat na prezydenta RP z ramienia Konfederacji?

Zobacz także

Przypomnijmy wypowiedź kandydata Konfederacji z wiecu poparcia w Kielcach.

Przypomnę, że moja pierwsza obietnica jest taka, że nie podpiszę podwyżek, ani żadnych danin dla Polaków. Z naszych wyliczeń wynika, że prezydent Duda w ciągu pięciu lat podpisał aż 30 różnych ustaw podnoszących podatki i opłaty Polakom

- zaznaczał Krzysztof Bosak.

Te dwa inne filary to: obrona wartości tradycyjnych i obrona niepodległego, suwerennego państwa Polskiego przed wpływami zewnętrznymi, szczególnie ze strony Unii Europejskiej – dodał kandydat Konfederacji na prezydenta

- dodawał. Inne obietnice Bosaka to m.in. używanie prawa weta znacznie częściej niż robi to obecny prezydent Andrzej Duda oraz powołanie parlamentarnego Zespołu ds. Mikroprzedsięciorców.

Krzysztof Bosak. Postulaty i program wyborczy

Najważniejsze punktu programu wyborczego Krzysztofa Bosaka to:

 • Kadencja prezydenta trwałaby 7 lat. Urzędujący prezydent – po upływie tych 7 lat – nie mógłby ubiegać się o reelekcję w następnych wyborach prezydenckich.
 • Kolejny istotny z punktu widzenia Konfederacji postulat to stworzenie "jednego, silnego i stabilnego ośrodka władzy wykonawczej na czele z premierem". Jak czytamy w programie Bosaka, ma on skupić w swoich rękach "pełnię władzy wykonawczej". "Umożliwi to trwałe usunięcie konfliktów kompetencyjnych między różnymi ośrodkami władzy, będących współcześnie zmorą polskiego życia politycznego”"– napisano.

Zobacz także

 • Wzmocnienie kontroli władzy przez parlament. Zgodnie z programem wyborczym Krzysztofa Bosaka miałoby wiązać się z wprowadzenie tzw. ustaw organicznych. To akty prawne które mają charakter pośredni pomiędzy konstytucją a zwyczajną ustawą. "Rozsądne tempo prac legislacyjnych i niezbędny zakres konsultacji społecznych powinny zostać zagwarantowane w ustawach organicznych" – czytamy.
 • Przekształcenie Senatu w izbę refleksji. Chodzi o to, by zasiadali w nim przedstawiciele samorządów oraz przedstawiciele związków przedsiębiorców, pracodawców, związków zawodowych oraz innych organizacji społecznych. "Dożywotnio zasiadaliby w nim również byli prezydenci" – podkreślono w dokumencie.
 • Najważniejsze instytucje kontrolne pod władzą opozycji. Chodzi o to, by w m.in. NIK oraz CBA najwyższe stanowiska sprawowali posłowie, którzy nie zagłosowali za wotum zaufania dla rządu. Miałoby to zapewnić "faktyczny interes ich prezesów w wykrywaniu korupcji, a nie jej ukrywaniu".
 • Reforma ordynacji wyborczej. Wprowadzenie modelu mieszanego – tak, aby część posłów wybierana była w jednomandatowych okręgach wyborczych. Część parlamentarzystów zaś miałaby być wybierana "z list w systemie proporcjonalnym".
 • Redukcja liczby posłów zasiadających w Sejmie o połowę
 • Utworzenie polonijnych okręgów wyborczych za granicą – tak aby część posłów mogła być wybierana również przez Polaków mieszkających za granicą.
 • Zakaz uchwalania budżetu z deficytem. Zdaniem Krzysztofa Bosaka, uchwalanie budżetu z deficytem z roku na rok zwiększa zadłużenie państwa. "Konstytucja przewidywać powinna jedynie trzy wyjątki od tej zasady: poważną recesję gospodarczą, stany wyjątkowe oraz wyrażenie przez Sejm zgody na deficyt większością kwalifikowaną" – czytamy w programie wyborczym kandydata Konfederacji.

Zobacz także

 • Wprowadzenie sędziów pokoju. mieliby oni orzekać w "drobnych sprawach życia codziennego" oraz ws. o wykroczenia.
 • Poszerzenie zakresu ochrony koniecznej. "Sąd powinien badać jedynie realność zagrożenia życia ludzkiego i na tej podstawie odstąpić od wymierzenia kary" – czytamy w programie Bosaka. Postulat ten dotyczy również ułatwienia dostępu do posiadania broni palnej.
 • Przeniesienie części instytucji poza Warszawę. Chodzi o ty by poza stolicą lokować urzędy oraz instytucję, które z racji swojej działalności nie muszą być blisko Parlamentu lub Rady Ministrów.
 • Personalna odpowiedzialność urzędników.

RadioZET.pl/bosak2020.pl/Onet.pl