Zamknij

Zmiany w 500+. Sejm przyjął ustawę

Redakcja
07.07.2017 20:20
Zmiany w 500+. Sejm przyjął ustawę
fot. Pixabay

Już od 1 sierpnia będzie można składać wnioski o 500+ i inne świadczenia dla rodzin – przypomniała Elżbieta Rafalska, szefowa MRPiPS. Przyjęta właśnie ustawa ujednoliciła terminy przyjmowania wniosków o różnego rodzaju świadczenia dla rodzin. Co się zmieni? 

Elżbieta Rafalska przypomniała, że zgodnie z ustawą ocenę funkcjonowania programu „500 plus" rząd będzie przeprowadzał co roku, a przy tej okazji będą analizowane również inne systemy świadczeń, bo często są one ze sobą powiązane.

Minister dodała, że nowa ustawa wprowadza zmiany w ustawach: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, a także o Karcie Dużej Rodziny.

Jakie zmiany czekają rodziny?

Co zmieni ustawa? Ma przede wszystkim umożliwić redukcję niepożądanych zjawisk, które się pojawiły podczas pierwszego roku realizacji programu "500 plus", które nie mają charakteru masowego, ale jednak występowały, a więc np. dopasowywanie do dochodu do kryterium uprawniającego do świadczenia na pierwsze dziecko, niezgodne ze stanem faktycznym deklarowanie samotnego wychowywania dziecka, żeby przy ustalaniu dochodu nie brać pod uwagę zarobków partnera.

Jak podkreśliła Rafalska, bardzo ważne są zmiany dotyczące obsługi wniosków składanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Dotychczas zajmowały się tym urzędy marszałkowskie, po zmianach zadania te przejmą wojewodowie. – To jest bardzo ważne i liczymy, że skróci to czas oczekiwania na wydawanie decyzji, co dziś trwa wiele miesięcy, liczę na szybszą, lepszą obsługę tych wniosków – powiedziała Rafalska.

Zwróciła uwagę, że kończy się okres zasiłkowy pierwszych przyznanych świadczeń i od 1 sierpnia będzie można już składać wnioski na nowy okres zasiłkowy, który rozpocznie się 1 października. Podkreśliła, że nowy termin dotyczy nie tylko świadczenia wychowawczego, lecz także świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego. Zaznaczyła, że w tym roku internetowe i papierowe wnioski będą mogły być składane od 1 sierpnia, a od przyszłego roku przez internet będzie można składać wnioski o miesiąc wcześniej – od 1 lipca.

– To jest bardzo ważna dla wszystkich informacja, również dla samorządów, ponieważ trzeba będzie obsłużyć przyjęcie ok. 4 mln wniosków, nie tylko o "500 plus", ale i o pozostałe świadczenia. Gminy będą musiały dobrze się przygotować do wzmożonej obsługi i sprawnie wydawać decyzje, żeby nie było przerw w wypłacie świadczeń – podkreśliła minister.

Łatwiejsze zakładanie żłobków

Rafalska zaznaczyła także, że w nowej ustawie ważne są też zmiany w tzw. ustawie żłobkowej. – Naszym głównym celem było zwiększenie liczby miejsc, ale też obniżenie cen pobytu dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych. Dlatego wprowadzamy ułatwienia, chcemy to zrobić, zachowując wysoki standard bezpieczeństwa, dlatego zaproponowaliśmy m.in obowiązek stosowania norm żywieniowych, wymagania cyklicznych szkoleń z pierwszej pomocy dla pracowników i wolontariuszy, możliwość powołania rady rodziców, która będzie miała wgląd do pomieszczeń żłobka, dokumentacji i posiłków. To wszystko poprawia szeroko rozumiane bezpieczeństwo dzieci – powiedziała.

Żłobki i kluby dziecięce będą też zwolnione z opłat od nieruchomości, tak jak np. przedszkola.

Minister wraziła nadzieję, że to wszystko sprawi, że ciągle wysokie koszty pobytu dzieci w tych placówkach się zmniejszą i poprawi się ich dostępność. Podkreśliła, że żłobków wciąż jest za mało – aż w 70 procent polskich gmin nie ma żadnej instytucji opieki nad małymi dziećmi!

Przy okazji minister Rafalska zwróciła uwagę na ważną, rozszerzającą liczbę uprawnionych zmianę w Karcie Dużej Rodziny – od 2019 r. uprawnionymi do niej będą rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Ustawa ma wejść w życie 1 sierpnia – poza kilkoma wyjątkami, które mają zacząć obowiązywać od 2018 roku i 2019 roku.

Komisja opowiedziała się za odrzuceniem poprawek zgłoszonych m.in. przez kluby PSL, PO oraz Nowoczesną.

RadioZET.pl/SI/PAP

C