Zamknij

Abp Gądecki nie chce rezolucji ws. aborcji. "Wypaczona koncepcja praw człowieka"

PAP
22.06.2021 16:24
Abp Stanisław Gądecki
fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER

Stanisław Gądecki zaapelował do europosłów o głosowanie przeciwko projektowi „rezolucji popierającej aborcję". Przewodniczący KEP stwierdził w oświadczeniu, że jej autorzy posługują się „wypaczoną koncepcją praw człowieka".

Stanisław Gądecki zaznaczył w swym oświadczeniu, że informację na temat projektu rezolucji Parlamentu Europejskiego na temat zdrowia oraz praw seksualnych i reprodukcyjnych w Unii Europejskiej (Matić Report) przyjął „z głębokim zaniepokojeniem i zdziwieniem".

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zwrócił się do europarlamentarzystów, aby odrzucili projekt rezolucji. „Aborcja zawsze jest pogwałceniem fundamentalnego prawa człowieka do życia” - napisał Gądecki.

Abp Gądecki wezwał europosłów do odrzucenia „rezolucji popierającej aborcję"

W oświadczeniu przewodniczący KEP podkreślił, że w jego mniemaniu aborcja „jest zawsze pogwałceniem fundamentalnego prawa człowieka do życia, tym bardziej odrażającym, że dotyczy życia człowieka najsłabszego i całkowicie bezbronnego”.Gądecki nazwał to przejawem najbardziej niesprawiedliwej dyskryminacji. „Sama prawna legalizacja aborcji głęboko zniekształca życie społeczne, a cóż dopiero uznanie jej za ‘podstawową usługę opieki zdrowotnej’" - ocenił.

Zdaniem przewodniczącego KEP projekt rezolucji można uznać za naruszenie prawa unijnego. Gądecki stwierdził, że „kompetencja w zakresie ochrony zdrowia nigdy nie została przekazana Unii Europejskiej, a więc należy do wyłączonych kompetencji państw członkowskich”. Dodał, że wszelkie działania Unii Europejskiej w tym obszarze powinny zatem być „prowadzone w poszanowaniu obowiązków państw członkowskich w zakresie określania ich polityki dotyczącej zdrowia, jak również organizacji i świadczenia usług zdrowotnych i opieki medycznej".

Zdaniem przewodniczącego Episkopatu „autorzy rezolucji przytaczają w projekcie fałszywe informacje np. na temat ochrony życia w Polsce, jak również błędnie przedstawiają pojęcie ‘praw reprodukcyjnych i seksualnych’ jako wiążące zobowiązanie międzynarodowe i element praw człowieka".

„Wypaczona koncepcja praw człowieka”

„Ponadto, posługując się wypaczoną koncepcją praw człowieka, sugerują nie tylko, że istnieje coś takiego jak ‘prawo do aborcji’ (m.in. litera Y projektu rezolucji oraz uzasadnienie), ale ponadto, że jest to jedno z uznanych praw człowieka” - napisał przewodniczący KEP. „Żaden z międzynarodowych dokumentów praw człowieka nie wspomina o istnieniu takiego prawa, łącznie z dokumentami przywołanymi przez autorów rezolucji, tzn. Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych, Międzynarodowym Paktem Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, Konwencją w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet czy Europejską Konwencją Praw Człowieka" - stwierdził Gądecki. Dodał, że dokumenty te gwarantują prawo do życia, nie wspominają natomiast o prawie do zabijania.

Przewodniczący KEP zaznaczył, że autorzy rezolucji negują także prawo do wolności sumienia, które zagwarantowane jest w art. 10.1 Karty Praw Podstawowych UE. „Należy nadmienić, że Unia Europejska w Karcie Praw Podstawowych wyraźnie wymienia prawo do sprzeciwu sumienia, co stanowi szczególny rys tej organizacji. Prawo do sprzeciwu sumienia, także personelu medycznego, wyraźnie zagwarantowane jest w konstytucjach wielu państw członkowskich. Przyjęcie rezolucji można by w związku z tym uznać również za atak na konstytucje wielu państw członkowskich" - stwierdził.

„W świetle powyższego apelujemy do wszystkich posłów do Parlamentu Europejskiego o głosowanie przeciwko projektowi wspomnianej rezolucji" - napisał. Hierarcha przypomniał posłom katolickim, że „w sytuacji, gdy poddane głosowaniu dokumenty wymierzone są w podstawowe prawa człowieka i wartości, które nie podlegają negocjacjom, nie mogą zgodzić się na żaden kompromis, ale powinni jednoznacznie przeciwstawić się takim inicjatywom".

„W odniesieniu do tej zasady katolicy nie mogą zgodzić się na żaden kompromis, w przeciwnym bowiem razie zanikałoby w świecie świadectwo chrześcijańskiej wiary oraz jedność i wewnętrzna integralność samych wiernych" - zaznaczył.

RadioZET.pl/PAP/oprac. AK