Badanie CBOS. Jak Polacy oceniają sytuację polityczną w kraju?

Redakcja
18.02.2017 11:57
Sejm
fot. Wikipedia/CC

19 procent ankietowanych uważa, że sytuacja polityczna w kraju jest dobra, przeciwnego zdania jest 43 proc., 32 proc. respondentów uznała, że nie jest ona ani dobra ani zła - wynika z badania Centrum Badania Opinii Społecznej.

Dla porównania w styczniu 15 proc. ankietowanych uznało, że sytuacja polityczna w kraju jest dobra, przeciwnego zdania było 49 proc., 32 uznała, że jest ani dobra ani zła.

W badaniu napisano, że 38 proc. ankietowanych uważa, że sytuacja w kraju zmierza w dobrym kierunku (wzrost o 4 pkt. proc. w stosunku do stycznia), przeciwnego zdania jest 47 proc. badanych (spadek o 2 pkt. proc.), 15 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Jak podkreślono w badaniu, w lutym (w porównaniu ze styczniem) zmniejszył się odsetek ankietowanych przewidujących, że w ciągu najbliższego roku sytuacja w kraju się pogorszy (z 29 proc. do 26 proc.). Wzrosła zaś liczba tych, którzy uważają, że pozostanie ona bez zmian (z 36 proc. do 40 proc.). Od stycznia nie zmienił się odsetek osób twierdzących, że sytuacja w Polsce się poprawi (26 proc.).

Zagłosuj

Czy jesteś zadowolony z obecnej sytuacji politycznej w kraju?

Liczba głosów:

W sondażu zaznaczono, że oceny sytuacji gospodarczej w zasadzie się nie zmieniły. W niewielkim stopniu wzrósł odsetek badanych twierdzących, że stan gospodarki jest przeciętny – ani dobry, ani zły (z 40 proc. do 43 proc.). Za dobrą uważa sytuację gospodarczą 31 proc. respondentów (od stycznia spadek o 2 punkty procentowe), a za złą – 21 proc. (bez zmian).

Pogorszyły się za to - podkreślono w raporcie - oceny poziomu życia badanych i ich rodzin. Nadal jednak większość uznaje go za dobry (54 proc. – o 5 punktów procentowych mniej niż w styczniu). Jako zły określa swój poziom życia 8 proc. respondentów (wzrost o 3 punkty), a 38 proc. (wzrost o 2 punkty) twierdzi, że żyje im się przeciętnie – ani dobrze, ani źle.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face to face) wspomaganych komputerowo (CAPI) między 2 a 9 lutego 2017 r. na liczącej 1016 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

RadioZET.pl/PAP/DG