Ciekawy sondaż. Polacy lubią NBP, ale o ZUS lepiej głośno nie wspominać

Redakcja
16.03.2018 13:33
Ciekawy sondaż. Polacy lubią NBP, ale o ZUS lepiej głośno nie wspominać
fot. . Łukasz Wądołowski/Agencja Gazet

55 proc. respondentów pozytywnie ocenia działalność Narodowego Banku Polskiego, oceny ZUS są podzielone, więcej ocen pozytywnych niż negatywnych zyskały Lasy Państwowe i Krajowa Administracja Skarbowa - wynika z opublikowanego badania CBOS.

55 proc. badanych dobrze oceniło funkcjonowanie NBP, natomiast co czternasty - 7 proc. - źle. 38 proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć". CBOS zauważył, że notowania Narodowego Banku Polskiego są dość stabilne w czasie. Odsetki poszczególnych wskazań utrzymują się na podobnych poziomach od prawie 10 lat.

Zagłosuj

Czy jesteś zadowolony z ZUS?

Liczba głosów:

Działalność ZUS ocenia pozytywnie 38 proc. badanych, a negatywnie 37 proc. CBOS zauważa, że pozytywne notowania ZUS spadły o 7 punktów w stosunku do poprzedniego badania, sprzed pół roku, ale wówczas były one rekordowo wysokie. Odsetek wskazań negatywnych wzrósł natomiast o 3 punkty. Jedna czwarta respondentów nie ma zdania o ZUS. CBOS zauważa, że postrzeganie działalności tej instytucji jest ściśle związane z wiekiem. Respondenci mający nie więcej niż 54 lata na ogół oceniają ją negatywnie, natomiast starsi są przeważnie zadowoleni.

Większość - 58 proc. - ankietowanych nie ma zdania o pracy Krajowej Administracji Skarbowej. Pozytywnie o jej działalności wypowiedziało się 30 proc. badanych, negatywnie – 12 proc.
41 proc. respondentów dobrze ocenia działalność Lasów Państwowych, 28 proc. - źle, a 31 proc. nie ma zdania.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” CBOS przeprowadził metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 1–8 marca 2018 r. na liczącej 1092 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

RadioZET.pl/pap/maal