Zamknij

CKE ogłosiła ważne zmiany w maturze 2022 i egzaminie ósmoklasisty

28.03.2022 12:11
Matura
fot. NewsLubuski/East News

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informacje dotyczące zmian w maturze 2022 i egzaminie ósmoklasisty. Mają one umożliwić przystąpienie do testów uczniom z Ukrainy, którzy po wybuchu wojny uczą się w polskich szkołach.

Do polskich szkół od czasu wybuchu wojny w Ukrainie zapisano już ok. 100 tys. nowych uczniów zza wschodniej granicy. Część z nich powinna w tym roku zdawać do szkoły średniej lub pisać maturę. Ukraińskie ministerstwo oświaty ogłosiło już, że w tym roku egzaminu dojrzałości tam nie będzie. Podobna sytuacja dotyczy egzaminu ósmoklasisty.

Przemysław Czarnek, minister edukacji, już wcześniej zaznaczał, że nie ma możliwości zorganizowania ukraińskiej matury w Polsce, ale nowi uczniowie mogą przystąpić do polskich testów. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała właśnie szereg zmian w tym zakresie, by im to umożliwić.

Egzamin ósmoklasisty. Zmiany dla Ukraińców

- Z udogodnień mogą skorzystać uczniowie będący obywatelami Ukrainy, których pobyt w Polsce jest legalny - zaznacza na początku CKE. W wypadku egzaminu ósmoklasisty rodzice mają czas do 11 kwietnia, by zgłosić dyrektorowi szkoły deklarację, że ich dziecko napisze taki test. Ci, którzy zostaną zapisani do szkoły po 15 kwietnia, mają na to czas do 22 kwietnia, potrzebna będzie wtedy jeszcze zgoda dyrektora CKE (za pośrednictwem okręgowej komisji egzaminacyjnej).

Posłuchaj podcastu

Jak będzie wyglądał egzamin ósmoklasisty dla dzieci z Ukrainy? Ci uczniowie również napiszą trzy części, czyli polski, matematykę i język obcy. Zadania maja być takie same dla wszystkich, jedynie polecenia i instrukcje w arkuszach zostaną przetłumaczone na ukraiński. W części z języka polskiego rozwiązania dzieci będą jednak musiały napisać po polsku. Z matematyki zapisywanie rozwiązań ma być możliwe w języku ukraińskim. Z angielskiego odpowiedzi będzie można udzielić po ukraińsku albo po angielsku.

Oprócz tego szkoły mają zapewnić słowniki dwujęzyczne polsko-ukraińskie i ukraińsko-polskie na egzaminie z języka polskiego, a w sali, jeśli będzie to niezbędne do kontaktu, ma być psycholog lub pedagog i tłumacz, który przekaże zdającym informacje dotyczące zasad przeprowadzania egzaminu. Na napisanie części z języka polskiego dzieci z Ukrainy dostaną 210 minut (czyli 90 minut więcej niż standardowy egzamin), dlatego też CKE sugeruje, by usadzić je w innej sali.

Matura 2022. Jakie zmiany?

Jeśli chodzi o maturę 2022, maturzyści z Ukrainy mają przystąpić do trzech egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym: z polskiego, matematyki i języka obcego, a także do co najmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym z dowolnego przedmiotu – czyli dokładnie tak jak polscy uczniowie.

Dyrektorzy mają niewiele czasu, bo do 5 kwietnia muszą przekazać okręgowej komisji egzaminacyjnej listę dodatkowych osób, które zdecydują się podejść do matury w maju. Jeśli maturzysta zostanie zapisany do szkoły później, to ostateczny termin na złożenie deklaracji maturalnej mija dla niego 11 kwietnia, inaczej potrzebna będzie zgoda dyrektora CKE.

Tak jak w wypadku egzaminu ósmoklasisty poszczególne arkusze i polecenia będą dla wszystkich takie same z tym, że młodzież z Ukrainy ma mieć je przetłumaczone na ukraiński. Z polskiego wypracowanie i poszczególne zadania trzeba będzie jednak napisać po polsku. Z matematyki będzie możliwość odpowiedzi po ukraińsku, a na egzaminie z języka obcego uczeń będzie mógł zapisać odpowiedzi albo po ukraińsku albo w danym języku obcym, z którego pisze test. Na rozszerzeniu maturzyści z Ukrainy odpowiadać mają po polsku, z wyjątkiem egzaminów z języków obcych. Szkoły również mają dać możliwość korzystania ze słownika polsko-ukraińskiego i ukraińsko-polskiego, a na sali powinien być obecny psycholog, pedagog i tłumacz. Czas na napisanie poszczególnych egzaminów także zostanie wydłużony.

Nauczyciele mimo wszystko obawiają się, że uczniowie z Ukrainy, którzy uczą się w Polsce niespełna miesiąc, nawet jeśli podejdą do egzaminu dojrzałości czy ósmoklasisty, to go nie zdadzą. - Matematykę mają na wysokim poziomie, nauczyciele wychodzą zaskoczeni ich wiedzą. To samo jest na historii. Jak koleżanka wspomniała o Jagielle, to wiedzieli o kogo chodzi, potrafili podać daty, znają historię Polski - opowiada w podcaście "Szkoła marzeń" Milena Cybulska-Rakoczy, polonistka z Zespołu Szkół Rzemiosła w Łodzi, która prowadzi lekcje polskiego w oddziale przygotowawczym dla młodzieży z Ukrainy.

Problemem jest jednak bariera językowa. Zdaniem nauczycieli przetłumaczenie poleceń na niewiele się tutaj zda, bo i tak np. wypracowanie trzeba napisać po polsku. - W oddziale przygotowawczym mamy pięć godzin nauki polskiego tygodniowo. Żeby móc się komunikować na poziomie podstawowym, potrzeba minimum 160 godzin - mówi Cybulska-Rakoczy i podaje przykład swojej uczennicy z oddziału przygotowawczego, która powinna zdawać maturę w tym roku: - Pierwsze o co pytała, to co z nią będzie? Dopiero uczy się polskiego, więc w maju raczej nie da rady zdać matury, ale do września mogłaby się już nauczyć polskiego i iść na studia, żeby nie marnować roku. Dlatego zdaniem polonistki dobrym rozwiązaniem mogłyby być egzaminy wstępne do szkół średnich i na studia dla uczniów z Ukrainy.

RadioZET.pl

C