Zamknij

MON ogłasza nabór do wojska. Rekrutacja w całym kraju

16.05.2022 15:06
polscy żołnierze na defiladzie
fot. Karol Porwich/East News

21 maja Ministerstwo Obrony Narodowej rozpocznie w całej Polsce nabór do nowego rodzaju służby w wojsku – dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. MON będzie zachęcać Polaków do wstąpienia do wojska na specjalnych piknikach.

Wojna w Ukrainie sprawiła, że w krajach europejskich diametralnie zmieniło się podejście do obronności. W Polsce w błyskawicznym tempie uchwalono ustawę o obronie ojczyzny, dzięki której wydatki na wojsko wzrosną skokowo o 50 procent, do poziomu 3 procent PKB. Nowe przepisy przywróciły także zasadniczą służbę wojskową, ale tylko dla chętnych.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa trwać będzie łącznie rok i składać się z dwóch etapów. Podczas pierwszego z nich ochotnicy przejdą 28-dniowe szkolenie podstawowe w jednostce wojskowej lub centrum szkolenia, zakończone przysięgą. Drugi etap, specjalistyczne szkolenie w jednostce, trwać będzie 11 miesięcy. Pełniący służbę mają mieć wybór, czy chcą być skoszarowani, czy też stawiać się tylko na zajęcia i spędzać resztę czasu poza jednostką.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. Ile trwa, jakie zarobki?

Dzięki zmianom wprowadzonym przez ustawę o obronie ojczyzny kandydat do wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego ma teraz do wyboru 3 rodzaje służby wojskowej: zawodową służbę wojskową, terytorialną służbę wojskową oraz dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. Pojawiły się także dwa rodzaje służby dla Polaków, którzy przeszkolenie przeszli w przeszłości: aktywna i pasywna rezerwa.

Osobom, które zdecydują się na przejście dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, w czasie szkolenia przysługiwać będzie pensja równa wynagrodzeniu żołnierza zawodowego: 4560 zł brutto. Wojsko zapewni także prawo do urlopu wypoczynkowego, możliwość wstąpienia do rezerwy aktywnej lub Wojsk Obrony Terytorialnej (po ukończeniu 28-dniowego szkolenia), prawo ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej i pierwszeństwo w naborze (po 11-miesięcznym szkoleniu specjalistycznym) oraz pierwszeństwo w zatrudnieniu w administracji publicznej (po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska).

Na czas służby ochotnicy będą ponadto mieli zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, mundur, ekwipunek oraz ubezpieczenie. Czas szkolenia można będzie wliczyć do okresu odbywania służby wojskowej lub do okresu zatrudnienia.

Ministerstwo Obrony Narodowej zapewnia wszystkich chętnych do odbycia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, że będzie ją można przerwać w dowolnym momencie. Nie ma obowiązku stawiania się do służby przez cały rok.

Zgłoszenia do służby będzie można składać od 21 maja w 102 lokalizacjach w całym kraju (32 pikniki wojskowe ze stoiskami rekrutacyjnymi oraz 70 punktów rekrutacyjnych) oraz online poprzez portal rekrutacyjny wojsko-polskie.pl.

Wojskowe pikniki startują o godzinie 11.00 i potrwają do godz. 18.00. Na miejscu można będzie także porozmawiać z fachowcami i wypełnić wniosek o powołanie.

Aby starać się o przyjęcie do służby kandydat musi do wniosku dołączyć kopię dokumentu tożsamości, kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie oraz kopie innych dokumentów, w szczególności: certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, a także posiadane uprawnienia do kierowania pojazdami.

RadioZET.pl/MON

Wojna w Ukrainie na żywo:

C