Zamknij

Dziadek pedofil gwałcił swoje wnuczki. Piekło ciągnęło się latami

PAP
29.10.2021 23:55
dziadek i wnuczka
fot. Shutterstock.com (zdjęcie ilustracyjne)

Dziadek latami gwałcił swoje wnuczki. "Kwestią kary, jaką wymierzyć należy mężczyźnie za czyny pedofilskie, zajmie się ponownie sąd II instancji" - poinformowała w piątek PAP Prokuratura Krajowa. Sąd Najwyższy uwzględnił kasację Prokuratora Generalnego.

Dziadek pedofil pierwotnie skazany został na 3 lata więzienia. "Sądy orzekające w tej sprawie niedostatecznie uwzględniły to, że skazany dopuścił się popełnienia czynów drastycznych, z użyciem przemocy na szkodę osób najbliższych – własnych wnuczek" - wskazywał PG w swej kasacji.

Jak uzasadniał, krzywdy, jakich doznały pokrzywdzone dziewczynki, "nie mogą pozostać bez negatywnych konsekwencji dla ich psychiki, a traumatyczne przeżycia z okresu, w którym doszło do wielokrotnego popełnienia zbrodni o charakterze seksualnym, będą wywierać wpływ na ich dalsze funkcjonowanie".

Dziadek pedofil latami gwałcił wnuczki. "Rażąco łagodny wyrok"

W sprawie orzekał Sąd Okręgowy w Opolu, który w maju 2018 r. skazał mężczyznę "za popełnienie szeregu przestępstw o charakterze seksualnym na szkodę dwóch małoletnich wnuczek, w tym ich wielokrotne zgwałcenie przy zastosowaniu przemocy fizycznej". "Czyny objęte skazaniem były rozciągnięte w czasie, miały charakter powtarzających się na przestrzeni lat 2009-2017 działań godzących w dobro małoletnich pokrzywdzonych" - przekazała PK.

Za zbrodnie popełnione wobec każdej z dziewczynek opolski sąd wymierzył oskarżonemu kary po trzy lata pozbawienia wolności, orzekając taką samą karę łączną. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, mimo apelacji prokuratury w listopadzie 2018 r., utrzymał w mocy ten - jak oceniła PK - "rażąco łagodny wyrok za zbrodnie".

Kasację od wyroku II instancji w odniesieniu do kary złożył Prokurator Generalny. Zarzucił on orzeczeniu "rażącą niewspółmierność kar [...] orzeczonych za zbrodnie wielokrotnego zgwałcenia małoletnich, wskazując, że wysoki stopień winy i społecznej szkodliwości czynów przypisanych skazanemu przemawia za orzeczeniem kary surowszej, tak, aby uczyniła zadość poczuciu sprawiedliwości i spełniła swoje zadania w zakresie represji indywidualnej oraz kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa". "W kasacji podniesiono, że w sprawie brak jest okoliczności łagodzących. Sprawca nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu zbrodni ani nie wyraził jakiejkolwiek skruchy" - uzasadniał PG.

Wskazywał również, że sposób działania skazanego i częstotliwość popełnionych czynów - "ich pedofilski i kazirodczy charakter" - nie pozwalają "na zaakceptowanie orzeczenia kary za tak poważne zbrodnie w wymiarze odpowiadającym dolnemu zagrożeniu ustawowemu". Sąd Najwyższy w zeszłym tygodniu uwzględnił kasację PG, uchylił zaskarżony wyrok co do orzeczonej kary i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania w tym zakresie. "Sprawa trafi ponownie do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu" - podała PK.

NAPISZ DO NAS

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/PAP - Marcin Jabłoński, Mateusz Mikowski

C