Zamknij

Egzamin ósmoklasisty 2021. Kiedy wyniki rekrutacji do szkół średnich?

21.07.2021 17:00
egzamin ósmoklasisty
fot. Polska Press/East News

Egzamin ósmoklasisty 2021 już za nami. Uczniowie poznali swoje indywidualne rezultaty, teraz czekają na wyniki rekrutacji do szkół średnich, do których złożyli dokumenty. Poznają je już 22 lipca. Z kolei 2 sierpnia ogłoszone zostaną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Egzamin ósmoklasisty w 2021 roku uczniowie napisali lepiej z języka polskiego. CKE podała średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty 2 lipca. Przystępujący do egzaminu uzyskali średnio 60 proc. punktów możliwych do uzyskania. Z matematyką poszło gorzej, choć tegoroczni absolwenci uzyskali średnio więcej punktów z tego przedmiotu niż uczniowie w ubiegłym roku - 47 proc.

Egzamin ósmoklasisty 2021 - co dalej?

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami należało złożyć od 17 maja do 21 czerwca, w tym tylko do 31 maja można było składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych. Od 1 do 14 czerwca były w tych szkołach przeprowadzone sprawdziany uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych i próby sprawności fizycznych.

Druga tura składania dokumentów do szkół rozpoczęła się 25 czerwca, wówczas zakończył się rok szkolny 2020/2021 i uczniowie otrzymali świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Tydzień później - 2 lipca poznali swoje indywidualne wyniki egzaminu ósmoklasisty. 9 lipca natomiast uczniowie otrzymali zaświadczenia o wynikach. Do 14 lipca z kolei mieli czas na uzupełnianie złożonych wniosków rekrutacyjnych o świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

Wyniki rekrutacji do liceów i techników - kiedy?

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r. Jeśli zostali przyjęci, mają tydzień (od 23 do 30 lipca) na przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe — także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się wówczas dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września.

Nieprzedłożenie do 24 września zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r. 3 sierpnia rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsce.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP