Zamknij

Egzamin ósmoklasisty 2022, jęz. angielski. Odpowiedzi, arkusze CKE i rozwiązania zadań [26.05.2022]

26.05.2022 13:00
Egzamin ósmoklasisty
fot. Adam STASKIEWICZ/East News

Odpowiedzi do egzaminu ósmoklasisty 2022 z jęz. angielskiego publikujemy poniżej. Nieoficjalne odpowiedzi i wskazówki, jak należało rozwiązać zadania, przygotowała dla nas anglistka ze szkoły Pro Futuro w Warszawie.

Egzamin ósmoklasisty: angielski - ODPOWIEDZI, arkusze CKE

Odpowiedzi z egzaminu ósmoklasisty 2022 z matematyki przedstawiła dla nas i omówiła nauczycielka języka angielskiego Mireille Szałkowska, która uczy w szkole Pro Futuro w Warszawie.

Odpowiedzi do egzaminu ósmoklasisty 2022 - język angielski 1
fot. Odpowiedzi do egzaminu ósmoklasisty 2022 - język angielski
Odpowiedzi do egzaminu ósmoklasisty 2022 - język angielski 2
fot. Odpowiedzi do egzaminu ósmoklasisty 2022 - język angielski
Odpowiedzi do egzaminu ósmoklasisty 2022 - język angielski 3
fot. Odpowiedzi do egzaminu ósmoklasisty 2022 - język angielski
Odpowiedzi do egzaminu ósmoklasisty 2022 - język angielski 4
fot. Odpowiedzi do egzaminu ósmoklasisty 2022 - język angielski
Odpowiedzi do egzaminu ósmoklasisty 2022 - język angielski 5
fot. Odpowiedzi do egzaminu ósmoklasisty 2022 - język angielski
Odpowiedzi do egzaminu ósmoklasisty 2022 - język angielski 6
fot. Odpowiedzi do egzaminu ósmoklasisty 2022 - język angielski
Odpowiedzi do egzaminu ósmoklasisty 2022 - język angielski 7
fot. Odpowiedzi do egzaminu ósmoklasisty 2022 - język angielski
Odpowiedzi do egzaminu ósmoklasisty 2022 - język angielski 8
fot. Odpowiedzi do egzaminu ósmoklasisty 2022 - język angielski
Odpowiedzi do egzaminu ósmoklasisty 2022 - język angielski 9
fot. Odpowiedzi do egzaminu ósmoklasisty 2022 - język angielski
Odpowiedzi do egzaminu ósmoklasisty 2022 - język angielski 10
fot. Odpowiedzi do egzaminu ósmoklasisty 2022 - język angielski
Odpowiedzi do egzaminu ósmoklasisty 2022 - język angielski 11
fot. Odpowiedzi do egzaminu ósmoklasisty 2022 - język angielski
Odpowiedzi do egzaminu ósmoklasisty 2022 - język angielski 12
fot. Odpowiedzi do egzaminu ósmoklasisty 2022 - język angielski
Odpowiedzi do egzaminu ósmoklasisty 2022 - język angielski 13
fot. Odpowiedzi do egzaminu ósmoklasisty 2022 - język angielski

Te nieoficjalne rozwiązania zadań pozwolą ósmoklasistom na wstępne poznanie swoich wyników, które są decydujące w rekrutacji do szkół średnich. Dzięki temu zdający zaoszczędzą sobie wielu stresów i nerwów podczas oczekiwania na oficjalne wyniki egzaminu ósmoklasisty.

Posłuchaj podcastu

Egzamin ósmoklasisty, jęz. angielski - ODPOWIEDZI, rozwiązania, arkusze CKE

- Arkusz był prosty, trudniejsze momenty mogły przytrafić się uczniom jedynie tam, gdzie pojawiła się strona bierna. W zadaniach ze słuchania pewne zagubienie mogła spowodować mnogość informacji zawartych w wypowiedziach – komentuje Mireille Szałkowska, nauczycielka jęz. angielskiego ze szkoły Pro Futuro w Warszawie.

Ostatnie, 14. zadanie, to zawsze krótka wypowiedź pisemna. W tym roku trzeba było napisać mail do kolegi o tym, że zepsuł się nam telefon. - Często jako wypowiedź pisemną w tym zadaniu wybierano list. Uczniowie zwracali na to uwagę i pytali, kto teraz pisze listy, więc dobrze, że w tym roku w końcu nie było to oderwane od rzeczywistości - mówi anglistka i podsumowuje: - Egzamin z jęz. angielskiego był naprawdę łatwy, zwłaszcza w porównaniu z tym, jak wyglądały zadania w ubiegłych latach. Liczymy, że uczniowie będą mieć bardzo dobre, nawet 100 proc. wyniki z angielskiego.

Egzamin ósmoklasisty - kiedy wyniki, jakie zasady

Na napisanie egzaminu ósmoklasisty z jęz. obcego młodzież miała 90 minut. Najwięcej uczniów (97,5 proc.) zadeklarowało przystąpienie do angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest niemiecki. Jak podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna, do egzaminu z tego języka przystąpi 2,2 proc. uczniów ósmych klas.

Ostrzegamy wszystkich, którzy w internecie natrafili na przecieki z egzaminu ósmoklasisty. Nie jest możliwe, aby arkusze CKE, pytania i odpowiedzi pojawiły się w sieci przed oficjalnym rozpoczęciem testu. Jeśli taka sytuacja miałaby miejsce, egzamin ósmoklasisty musiałby zostać powtórzony.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną opublikowane w piątek 1 lipca. Będzie można je sprawdzić za pośrednictwem portalu uruchomionego przez właściwą Okręgową Komisję Edukacyjną. W tym celu trzeba będzie wejść wpisać swój PESEL oraz hasło, które każdy uczeń otrzymał wcześniej w swojej szkole. Zaświadczenia uczniowie otrzymają 8 lipca. Wyniki z egzaminu ósmoklasisty brane są pod uwagę przy rekrutacji do liceów, techników i szkół branżowych.

Do egzaminu ósmoklasisty w całej Polsce przystąpi 502,6 tys. uczniów. W tym roku wśród zdających będzie też 7150 uczniów z Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po wybuchu wojny. Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać, wystarczy do niego podejść. Wyniki z każdej części brane są jednak pod uwagę przy rekrutacji do szkół średnich, a ta w tym roku będzie wyjątkowo trudno, bo do liceów, techników i branżówek pójdzie 1,5 rocznika.

RadioZET.pl

C