Zamknij

Egzamin ósmoklasisty z angielskiego. Mamy dla was odpowiedzi i arkusze

27.05.2021 13:00

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego, niemieckiego lub innego języka nowożytnego był ostatnim testem sprawdzającym wiedzę ósmoklasistów podczas majowego maratonu egzaminacyjnego. Na RadioZET.pl publikujemy arkusze CKE i odpowiedzi do zadań.

Egzamin ósmoklasisty
fot. PAP/Lech Muszyński

Egzamin ósmoklasisty: angielski 2021. Odpowiedzi, arkusze CKE na żywo

Egzamin ósmoklasisty 2021 zostanie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych. Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2. Egzamin potrwa 90 minut.

Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte.

Egzamin ósmoklasisty z angielskiego - powtórzenie, wymagania, co trzeba umieć?

Poniżej przedstawiamy ogólne wymagania egzaminacyjne z języka angielskiego w 2021 roku i konkretne zagadnienia, jakie trzeba znać, by bez problemu zdać egzamin.

Bezokolicznik i formy osobowe, np. to work, works

Czasowniki posiłkowe, np. be, do

Czasowniki modalne: can, could, may, must, should, will

Tryb rozkazujący, np. Come here! Don’t touch that!

Czasowniki regularne i nieregularne, np. work – worked – worked; do – did – done 6. Imiesłów czynny i bierny, np. speaking, spoken

Czasowniki wyrażające stany, np. I want to be a singer.

Czasowniki złożone (phrasal verbs), np. get up, break down, look for

Czasy gramatyczne:

 • Present Simple, np. She often visits her grandparents. The train leaves at seven.
 • Present Continuous, np. She is working in the garden at the moment. We are going to the cinema tomorrow.
 • Present Perfect, np. I’ve just seen my teacher. He hasn’t visited me since May.
 • Past Simple, np. Columbus discovered America in 1492. I saw him two days ago.
 • Past Continuous, np. We were watching TV at ten o’clock last night.
 • Future Simple, np. I will call you tomorrow. I think he will win.

Konstrukcja „be going to”, np. I’m going to give a party on Saturday.

Konstrukcja „have to”, np. He has to go there. I don’t have to do it.

Konstrukcja „would like to”, np. I would like to meet him.

Konieczna będzie znajomość przedimków, zaimków, liczebników, stopniowania przymiotników.

Mail, sms, list, blog po angielsku na egzaminie ósmoklasisty?

Na egzaminie z angielskiego ważna będzie też wypowiedź pisemna. Zgodnie z wymaganiami określonymi przez CKE uczeń musi udowodnić, że rozumie proste wypowiedzi pisemne

 • listy
 • e-maile
 • SMS-y
 • kartki pocztowe
 • napisy
 • broszury
 • ulotki
 • jadłospisy
 • ogłoszenia
 • rozkłady jazdy
 • historyjki obrazkowe z tekstem
 • artykuły
 • teksty narracyjne
 • recenzje
 • wywiady
 • wpisy na forach i blogach
 • teksty literackie

Egzamin ósmoklasisty 2021 - kiedy wyniki?

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 2 lipca. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 9 lipca.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie może przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie – 16-18 czerwca.

Wynik egzaminu wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

RadioZET.pl/PAP/CKE/OKE