Sędzia odebrała nagrodę i „uchybiła godności urzędu”? Mamy jej wyjaśnienia

09.04.2019 12:41
Sędzia odebrała nagrodę i „uchybiła godności urzędu”? Mamy jej wyjaśnienia
fot. PIOTR KAMIONKA/REPORTER

„To honorowe wyróżnienie, przyznawane na wniosek obywateli Gdańska, a jego część pieniężną przekazałam na cel charytatywny”. Tak sędzia, która tłumaczy przed rzecznikiem dyscyplinarnym przyjęcie Gdańskiej Nagrody Równości, odpowiada na jego zarzuty. Radio ZET dotarło do wyjaśnień złożonych przez Dorotę Zabłudowską ze stowarzyszenia Iustitia. Złożyła je na ręce zastępcy rzecznika dyscyplinarnego, Michała Lasoty, który twierdzi, że mogła ona uchybić godności urzędu.

Dorota Zabłudowska w wyjaśnieniach, do których dotarło Radio ZET, odpowiada między innymi na zarzut przyjęcia wyróżnienia od polityka, bo nagrodę w grudniu 2018 roku wręczył jej prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Sędzia wylicza, że w składzie kilkunastoosobowej kapituły byli jedynie członkowie miejskiej rady do spraw równego traktowania (16 osób) oraz jedna osoba pracująca w wydziale rozwoju społecznego gdańskiego ratusza.

Zabłudowska podkreśla, że przed wyrażeniem zgody na zgłoszenie jej kandydatury wnikliwie zapoznała się z regulaminem Gdańskiej Nagrody Równości i uznała, że jest on transparentny i nie przewiduje udziału władzy politycznej w przyznawaniu wyróżnienia, a to oznacza, że sędzia może wziąć udział w tej procedurze.

W wyjaśnieniach Dorota Zabłudowska przypomina też, że 3300 złotych brutto (bo taki był wymiar pieniężny nagrody) przekazała gdańskiej orkiestrze Vita Activa, w której grają osoby niepełnosprawne.

Gdańska Nagroda Równości ma dla mnie znaczenie wyłącznie symboliczne, jako wyraz przekonania mieszkańców Gdańska o istotnej roli niezależnych sądów dla zagwarantowania równości obywateli wobec prawa.

Dorota Zabłudowska

Na koniec dodała też, że nigdy nie miała styczności z żadną ze spraw, w których prezydent Gdańska występował jako strona postępowania. 

Dorota Zabłudowska jest wiceprezeską gdańskiego oddziału Stowarzyszenia Sędziów Iustitia. Brała aktywny udział w wielu protestach w obronie niezawisłości polskich sądów. „Postawa pani Doroty Zabłudowskiej przyczyniła się znacznie do otwarcia się środowiska sędziowskiego na obywateli, obywatele zyskali zaś większą świadomość znaczenia w ich codziennym, zwykłym życiu – konstytucyjnej zasady niezawisłości sędziowskiej” – mówił 9 grudnia, podczas wręczania jej Gdańskiej Nagrody Równości prezydent Paweł Adamowicz.

Radio ZET