Zamknij

Górny limit składek na ZUS będzie zniesiony? TK odroczył wyrok

Redakcja
30.10.2018 13:39
Górny limit składek na ZUS będzie zniesiony? TK odroczył wyrok
fot. whitelook/Shutterstock

Do 13 listopada odroczył Trybunał Konstytucyjny rozpatrywanie sprawy wniosku prezydenta o zbadanie konstytucyjności nowelizacji dotyczącej zniesienia górnego limitu składek na ZUS. We wtorek, przez dwie godziny TK m.in. wysłuchał stron postępowania.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przed jej podpisaniem prezydent Andrzej Duda skierował do TK na początku stycznia. Zastrzeżenia głowy państwa podniesione we wniosku dotyczyły dochowania standardów procesu legislacyjnego, m.in. niewłaściwego trybu zaopiniowania ustawy przez Radę Dialogu Społecznego, związki zawodowe i organizacje pracodawców.

Prezydent zakwestionował tryb przyjęcia ustawy

W lutym w stanowisku przesłanym do TK za zgodnością przepisów z konstytucją opowiedział się Prokurator Generalny. W marcu za zgodnością ustawy z konstytucją w przekazanym TK stanowisku opowiedział się Sejm.

Jak zaznaczył podczas rozprawy przed TK zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand, prezydent w swym wniosku nie zakwestionował merytorycznej zawartości ustawy, tylko tryb jej przyjęcia.

Zobacz także

– Dlatego Prokurator Generalny nie odnosi się do podnoszonych w dyskursie publicznym zastrzeżeń dotyczących treści przyjętych przez ustawodawcę, a zwłaszcza skutków, w tym w sferze ekonomicznej i społecznej, ewentualnego wejścia w życie owych rozwiązań – powiedział.

Z kolei prok. Andrzej Stankowski z Prokuratury Krajowej przyznał, że w procesie legislacyjnym przy tej ustawie doszło do naruszenia zasady nakazującej zakończenie konsultacji przed skierowaniem projektu do Sejmu. Jednak, jak dodał, Prokurator Generalny doszedł do wniosku, iż naruszenie to nie jest tak istotne, aby powodować niekonstytucyjność ustawy.

Zobacz także

Podobne stanowisko wyraził reprezentujący Sejm poseł Marek Ast (PiS). Popierając pisemny wniosek Sejmu, wniósł, aby TK uznał, iż ustawa jest zgodna z konstytucją. – Wyrażamy opinię, że te naruszenia proceduralne, które nastąpiły w trakcie prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy, nie są na tyle istotne, aby powodować niekonstytucyjność tego aktu prawnego – powiedział.

„Rząd zobowiązany jest ustosunkować się do podniesionych uwag”

– Podniesione kwestie, że co prawda były naruszenia, ale one były małe, troszeczkę są nie na miejscu. [...] Rząd, wnosząc projekt ustawy do Sejmu, zobowiązany jest ustosunkować się do podniesionych np. przez związki i pracodawców uwag – odnosiła się do tych stanowisk Sejmu i Prokuratora Generalnego prezydencka minister Anna Surówka-Pasek.

Zobacz także

Podczas rozprawy i zadawania pytań stronom postępowania przez poszczególnych sędziów pojawiła się także kwestia prawidłowości głosowania nad nowelizacją w Senacie. Chodzi o to, czy było kworum, w sytuacji, gdy część senatorów – choć obecna na sali – nie zagłosowała.

Ostatecznie, po zakończeniu fazy pytań i około 20 minutach przerwy TK zdecydował się odroczyć rozprawę do 13 listopada.

Zobacz także

Nowelizacja stanowi, że od 2019 r. miałoby nastąpić zniesienie limitu, powyżej którego najlepiej zarabiający nie płacą obecnie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Teraz roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce na dany rok.

RadioZET/PAP/JZ