Zamknij

Ile zarabiają rektorzy uczelni publicznych? MEiN po interpelacji posłów podaje dane

11.04.2022 14:32

Według zestawienia, które przedstawiło Ministerstwo Edukacji i Nauki, najlepiej wynagradzani rektorzy uczelni publicznych zarabiają ponad 40 tys. zł brutto miesięcznie. Na liście są też tacy, których pensja wynosi niewiele ponad 12 tys. zł, czyli trzy razy mniej.

Rektorzy uczelni
fot. Piotr Molecki/East News

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało zestawienie pensji rektorów po interpelacji Katarzyny Lubnauer, Marty Wcisło i Macieja Laska. Posłowie Koalicji Obywatelskiej w piśmie do MEiN przypominali, że wynagrodzenie rektora uczelni publicznej jest jawne, ale uniwersytety czy politechniki nie publikują tych informacji same z siebie, stąd prośba o listę z ich zarobkami.

"Mamy przekonanie, że publiczna dostępność informacji o wynagrodzeniach rektorów pozytywnie wpłynie na jakość debaty publicznej w Polsce, dotyczącej wynagrodzeń za pracę osób, które sprawują najważniejsze funkcje w instytucjach odpowiedzialnych za jedno za najważniejszych zadań w naszym kraju – edukację na poziomie akademickim" - podkreślali w interpelacji.

Posłuchaj podcastu

Pensje od 43 tys. do 12 tys.

Na liście opublikowanej przez MEiN znalazły się 92 uczelnie. Najwięcej według tych danych zarabiają rektorzy politechnik i szkół wyższych technicznych. 43 483 zł brutto – tyle w obecnej kadencji (2020-2024) zarabia prof. dr hab. Jerzy Lis, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Staszica w Krakowie. Na drugim miejscu pod tym względem jest rektor Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. Krzysztof Jóźwik z pensją 41 940 zł brutto. Prof. dr hab. Arkadiusz Wójs, który kieruje Politechniką Wrocławską, zarabia niewiele mniej, bo 41 407 zł brutto.

Wynagrodzenia powyżej 40 tys. zł według danych MEiN dostają jeszcze rektorzy: Uniwersytetu Wrocławskiego (41 139 zł) i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (41 044 zł). Na kolejnych 18 uczelniach pensje rektorów wynoszą od 30 do 40 tys. W tej grupie znalazła się m.in. Politechnika Warszawska (39 497 zł), Politechnika Gdańska (37 903 zł), Politechnika Poznańska (37 881 zł), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (36 346 zł), czy Uniwersytet Warszawski (36 296 zł).

Według tabeli przygotowanej przez resort edukacji najmniej wynosi wynagrodzenie rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie dr. Jana Kuriata (12 174 zł). Poniżej 15 tys. zarabia też m.in. rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu (12 205 zł), Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu (13 329 zł), Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie (13 989 zł) i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (14 000 zł).

Pensja rektora jawna, ale...

Skąd takie różnice w zarobkach? Pensja rektora składa się z kilku elementów. Podstawą jest wynagrodzenie zasadnicze, które ustala minister według zasad określonych w ustawie (bierze się tu pod uwagę m.in. zarobki innych pracowników uczelni, ale też np. wzrost lub spadek liczby studentów). Rektor dostaje jeszcze dodatek funkcyjny, również ustalany przez ministra według określonych ustawowo przepisów. Wysokość takiego dodatku zależy m.in. od liczby uprawnień uczelni do nadawania stopnia naukowego doktora oraz od liczby studentów.

Rada uczelni może także przyznać rektorowi dodatki zadaniowe, np. z tytułu czasowego zwiększenia obowiązków służbowych albo ze względu na charakter pracy. Tutaj zgoda ministra nie jest już potrzebna, uczelnia sama o tym decyduje.

W interpelacji posłowie pytali również, czy w związku z tym, że szkoły wyższe nie publikują danych o zarobkach rektorów, są planowane zmiany w prawie, by wprowadzić taki obowiązek. Sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Wojciech Murdzek odpowiedział jednak, że „przepisy nie nakładają na uczelnię obowiązku umieszczania tych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej”, ale jeśli ktoś jest zainteresowany, może wystąpić z takim wnioskiem bezpośrednio do uczelni.

loader

RadioZET.pl