Gowin reformuje uczelnie. Zmiany dla studentów, mają wrócić egzaminy wstępne [SZCZEGÓŁY]

Redakcja
19.09.2017 11:42
Gowin reformuje uczelnie. Zmiany dla studentów, mają wrócić egzaminy wstępne [SZCZEGÓŁY]
fot. PAP

Minister Jarosław Gowin przedstawił założenia nowej ustawy o szkolnictwie wyższym na dorocznym Kongresie Nauki organizowanym w Krakowie. 

Podczas Narodowego Kongresu Nauki wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin przedstawia szczegóły projektu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Ustawy 2.0, nazywanej też Konstytucją dla nauki.

W trakcie swojego wystąpienia Gowin zapowiedział powstanie dwóch flagowych programów dla uczelni: „Inicjatywa doskonałości: uczelnia badawcza” oraz „Regionalne inicjatywy doskonałości".

Jak wyjaśnił, "w środowisku akademickim panuje konsensus, że konieczne jest wyłonienie uczelni badawczych, skutecznie konkurujących już nie tylko pomiędzy sobą, ale z czołowymi uniwersytetami Europy i świata, tym samym kreując pozytywny wizerunek całego naszego systemu". Według Gowina, uczelnie badawcze "mają kreować, wychowywać przyszłe polskie elity: elity naukowe, administracyjne, gospodarcze, polityczne".

- Mechanizm finansowania takich uczelni będzie oparty o wieloletni kontrakt, który będzie zobowiązywać uczelnie do osiągnięcia zadeklarowanych we wniosku celów - mówił Gowin. - Te konkursy będą się odbywały cyklicznie - dlatego, że grupa uczelni badawczych musi mieć charakter otwarty, w jedną i w drugą stronę."

Szef resortu nauki zaznaczył przy tym, że dodatkowe finansowanie uczelni badawczych będzie pochodzić ze wzrostu nakładów na szkolnictwo wyższe, a więc „nie odbije się na sytuacji finansowej pozostałych uczelni".

Gowin zapowiedział, że drugi program flagowy: - konkurs na "Regionalne inicjatywy doskonałości", będzie skierowany do uczelni, które „wprawdzie nie mają potencjału, żeby jako całość stać się uniwersytetem badawczym, jednak w poszczególnych dyscyplinach prowadzą badania na bardzo wysokim poziomie”.

Jarosław Gowin zapewnia, że nowa ustawa poszerzy autonomię uczelni.

- Doktoranci nie mogą przymierać głodem - mówił minister - Minimalna wysokość stypendium będzie wynosiła 110 proc. minimalnego wynagrodzenia przez pierwsze dwa lata, potem wzrośnie do minimum 170 proc. - zapowiedział.

Nowością mają być też egzaminy wstępne na uczelnie, a nie na konkretny kierunek. Ten ostatni studenci wybieraliby dopiero po pierwszym roku nauki. 

- Reforma musi iść w parze ze zwiększeniem środków na naukę, wydatki na naukę i szkolnictwo muszą być znacznie wyższe - dodał.

RadioZET.pl/PAP/KM