Jarosław Gowin chce stworzyć w Polsce system elit

Redakcja
18.05.2017 19:58
Jarosław Gowin chce stworzyć w Polsce system elit
fot. PAP

Rozwijają się tylko te państwa, które mają silne elity. Moim marzeniem jest stworzenie systemu formacji elit w Polsce - powiedział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin w Warszawie podczas VII kongresu Polska Wielki Projekt.

Gowin, który był gościem panelu "Jak kształcić dla Polski? Rola szkół i uczelni w tworzeniu elity narodowej", zwrócił uwagę, że jednym z przejawów słabości polskiego państwa jest brak systemu formacji elit.

- Takiego systemu formacji elit nie stworzyliśmy, a w zasadzie nie odtworzyliśmy, bo mieliśmy wspaniały system w II Rzeczpospolitej - ocenił wicepremier.

- Moim marzeniem jest to, żebyśmy stworzyli system formacji elit, bo rozwijają się tylko te narody, tylko te państwa, które mają silne elity - zadeklarował.

Szef resortu nauki przypomniał, że przez ponad 200 lat Polska była systematycznie elit pozbawiana. - Byliśmy drenowani z elit, bo one były często wypędzane z Polski przez prześladowania polityczne. Ostatnia taka czystka to był rok '68 - haniebna akcja antysemicka, która uderzyła w dużą część świata naukowego - powiedział. Dodał, że potem nastąpił exodus w czasach stanu wojennego, a zjawisko emigracji polskich elit bardzo się nasiliło po wejściu Polski do Unii Europejskiej.

W ocenie Gowina obszarem, w którym brak elit “szczególnie doskwiera”, jest szkolnictwo wyższe i nauka.

Ustawa 2.0

Jako fundamentalną zmianę w systemie szkolnictwa wyższego związaną z tworzeniem elit szef resortu nauki wskazał planowaną (w ramach przygotowywanej nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, tzw. Ustawy 2.0) przebudowę studiów doktoranckich, która ma się przyczynić m.in. do podniesienia poziomu doktoratów.

Bezpośrednio związek z tworzenie elit ma również, w opinii wicepremiera, umiędzynarodowienie nauki.

RadioZET.pl/PAP/DG