Zamknij

Naród podzielony. Oto najnowszy sondaż nastrojów społecznych

Redakcja
24.08.2017 14:06
Naród podzielony. Oto najnowszy sondaż nastrojów społecznych
fot. PAP

43 procent Polaków uważa, że sprawy w naszym kraju zmierzają w dobrym kierunku, 42 procent, że w złym. Ponad połowa ocenia, że gospodarka się rozwija, a 70 procent, że w Polsce łatwo można znaleźć pracę - wynika z sondażu Kantar Public.

Ruszają Mistrzostwa Europy w siatkówce. Czy Polska zdobędzie medal? Kibicuj biało-czerwonym i wypowiedz się w serwisie MAM ZDANIE!

Zagłosuj

Czy Polska zmierza w dobrym kierunku?

Liczba głosów:

Jak informują autorzy badania, w sierpniu wyniki wszystkich wskaźników nastrojów gospodarczy są dodatnie. Oznacza to, że nastroje społeczne wśród Polaków są częściej pozytywne niż negatywne.

Ponad dwie piąte ankietowanych (42 proc.) uważa, że sprawy w naszym kraju zmierzają w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest mniej więcej tyle samo respondentów - 43 proc., a 15 proc. nie ma wyrobionego zdania na ten temat. Odsetek ocen pozytywnych zwiększył się w sierpniu o 8 pkt. proc., o 5 pkt. proc. zmniejszył się odsetek niezdecydowanych, odsetek negatywnie oceniających kierunek biegu spraw w kraju zmalał zaś o 3 pkt. proc.

Niemal trzy piąte badanych (59 proc.) uważa, że polska gospodarka się rozwija, przy czym zdaniem 47 proc. respondentów jest to "powolny rozwój", a zdaniem 12 proc. - "rozwój dynamiczny". Opinii w tej sprawie nie ma 11 proc. Polaków.

Zobacz także

O tym, że polska gospodarka znajduje się w stanie kryzysu, przekonanych jest z kolei 30 proc. badanych. 23 proc. uważa, że jest to lekki kryzys, a według 7 proc. - głęboki. Odsetek osób twierdzących, że polska gospodarka się rozwija, zwiększył się w porównaniu z poprzednim miesiącem o 8 pkt. proc, a o 7 pkt. proc. zmalał odsetek tych, którzy sądzącą, że gospodarka jest w kryzysie.

Niemal dwie piąte badanych (39 proc.) jest nastawionych optymistycznie i uważa, że warunki materialne ludności naszego kraju poprawią się w ciągu najbliższych trzech lat - w porównaniu z wynikami z poprzedniego miesiąca to wzrost o 8 pkt. proc. 37 proc. respondentów sądzi, że warunki życia Polaków w ciągu najbliższych trzech lat się nie zmienią (spadek o 7 proc.), a prawie jedna piąta (17 proc.) badanych przewiduje, że się pogorszą; 6 proc. respondentów nie ma zdania na ten temat.

Rynek pracy na plus

Według autorów badania, Polacy patrzą na rynek pracy raczej optymistycznie. Zdecydowana większość ankietowanych (70 proc.) uważa, że bez większych kłopotów można znaleźć pracę w Polsce, przy czym 11 proc. uważa, że można bez większych kłopotów znaleźć dobrą pracę, a 59 proc. jest zdania, że niekoniecznie będzie to wymarzona praca. Jedna czwarta respondentów (25 proc.) uważa, że obecnie trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę w Polsce, natomiast 4 proc. - że jest to w ogóle niemożliwe.

"Nastroje Polaków w sierpniu są nadzwyczaj dobre. Pozytywne oceny przeważają w ocenie biegu spraw w kraju, co więcej - odnotowaliśmy w tym miesiącu rekordowy wzrost tego wskaźnika. Polacy dostrzegają rozwój gospodarczy i są przekonani o tym, że można w naszym kraju znaleźć pracę. Optymiści, którzy spodziewają się pozytywnych zmian sytuacji materialnej, ponad dwukrotnie przeważają nad pesymistami, przewidującymi pogorszenie. Podobnie wysoki poziom wszystkich mierzonych przez nas wskaźników odnotowaliśmy w naszych badaniach wiele lat temu – w 2008 roku" - podkreślają badacze Kantar Public.

Badanie przeprowadzono między 4 a 9 sierpnia 2017 r. na reprezentatywnej próbie 1063 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo.

RadioZET.pl/PAP/DG