Zamknij

Katowiccy sędziowie do 15 członków KRS wybranych przez Sejm: Zrezygnujcie

Redakcja
09.04.2018 22:41
KRS
fot. Wikimedia Commons

Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach zaapelowało w poniedziałek do 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa, wybranych w marcu przez Sejm, o rezygnację z członkostwa w "organie ukształtowanym w sposób sprzeczny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej".

Sejm wybrał na początku marca 15 sędziów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Dziewięć kandydatur wskazał klub PiS, sześć - klub Kukiz'15. Pozostałe kluby nie skorzystały z prawa wskazania kandydatur. Zgodnie z nowelizacją ustawy o KRS, która weszła w życie w połowie stycznia, wprowadzony został wybór 15 członków KRS-sędziów na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm - wcześniej wybierały ich środowiska sędziowskie

Sędziowie katowickiej apelacji podjęli w poniedziałek 3 uchwały – w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa, w sprawie publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego oraz w sprawie informacji prezesa o działalności katowickiego Sądu Apelacyjnego w 2017 r.

Wyrazili uznanie dla wybranych przez środowiska sędziowskie do Krajowej Rady Sądownictwa sędziów, którzy – jak wskazali - na podstawie art. 8 niekonstytucyjnej ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw "zmuszeni zostali do zakończenia swej służby w Radzie przed upływem ich określonej Konstytucją kadencji".

Zobacz także

- W związku z wyeliminowaniem ze składu Krajowej Rady Sądownictwa reprezentantów sędziów i zastąpieniem ich politycznymi nominatami, Zebranie zwraca się do wszystkich sędziów, którym droga jest konstytucyjna zasada trójpodziału władzy, by w swojej służbie orzeczniczej byli niezłomni i by zachowali niezawisłość wewnętrzną oraz by stosowali prawo w zgodzie z konstytucyjnymi standardami Rzeczypospolitej Polskiej -– czytamy w uchwale przesłanej PAP.

W związku z dokonanym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyborem 15 osób wykonujących zawód sędziego na członków Krajowej Rady Sądownictwa Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach oświadczyło, że wybór tych osób przez zdominowany przez jedną siłę polityczną organ władzy ustawodawczej "podaje w wątpliwość zgodność składu Krajowej Rady Sądownictwa z wymogami konstytucyjnymi oraz jej zdolność do realizowania podstawowego zadania, jakim ma być czuwanie nad niezależnością sądów i niezawisłością sędziów".

Jak podkreślili katowiccy sędziowie, osób tych nie uznają za przedstawicieli środowiska sędziowskiego. Ich zdaniem reprezentują one "wyłącznie siebie, Ministra Sprawiedliwości i (być może) tych sędziów, którzy podobno ich kandydatury poparli, ale nazwiska których skrzętnie są ukrywane".

Zebranie zaapelowało do tych osób, by – jeśli drogie są im ideały zawodu sędziowskiego i niezbędny w demokratycznym państwie prawa trójpodział władzy – zrezygnowali z członkostwa w organie ukształtowanym w sposób sprzeczny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

Zagłosuj

Na którą partię zagłosowałbyś w wyborach?

Liczba głosów:

RadioZET.pl/pap/maal