Zamknij

Matura poprawkowa 2017: kiedy matematyka, polski i inne? [terminy]

Redakcja
30.06.2017 13:06
Kiedy matura poprawkowa 2017
fot. EAST NEWS/REPORTER

Tegoroczni maturzyści znają już wyniki matur 2017. 78,5 procenta z nich zaliczyło wszystkie egzaminy, a 14,8 procenta nie zdało z jednego przedmiotu. Ci zdawać będą maturę poprawkową. Kiedy odbywać się będą poszczególne egzaminy? Kiedy matematyka, kiedy polski? Oto terminarz matur poprawkowych 2017.

Blisko 15 procent uczniów, którzy przystąpili w 2017 roku do egzaminu maturalnego, nie zdało matury z jednego przedmiotu. Zgodnie z obowiązującymi regułami przystępowania do matury poprawkowej, to właśnie ci uczniowie są uprawnieni do dodatkowego podejścia do egzaminu. Poprawki matur przewidziane są "dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej" - czytamy na stronie CKE.

Kiedy poprawki matur 2017?

Zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Centralną Komisje Egzaminacyjną, najpierw odbędą się matury poprawkowe pisemne, a ustne w drugiej kolejności.

1. Matura poprawkowa pisemna – 22 sierpnia 2017 r. (wtorek), godz. 9:00.
2. Matura poprawkowa ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne – prezentacja i wypowiedź – formuła od 2015) – 23-25 sierpnia 2017 r.

Dokładna informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 11 sierpnia 2017. Wyniki matur poprawkowych ogłoszone zostaną 12 września.

Uwaga: ci uczniowie, którzy chcą przystąpić do matury poprawkowej, muszą do 7 lipca 2017 złożyć pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu do dyrektora szkoły, w której zdawali egzamin w terminie głównym.

Co zrobić, kiedy nie zdało się matury?

Aż 6,7 procenta maturzystów nie zdało więcej niż jednego egzaminu, z czego 4,6 procent nie zdało dwóch, 1,6 procenta trzech, 0,4 procenta czterech, a 0,1 procenta aż wszystkich pięciu egzaminów. Ci zdający nie kwalifikują się do matury poprawkowej i ponownie do egzaminu będą mogli przystąpić w 2018 roku.

Wszystkim, którzy zdali, gratulujemy. Tym, którzy zdają w poprawce, życzymy powodzenia, a tych, którzy czekają na ponowne podejście do matury w przyszłym roku, zachęcamy, by już teraz przygotowywali się i nadrabiali zaległości.

RadioZET.pl/SA