Zamknij

Sąd unieważnił uchwałę anty-LGBT w jednej z gmin. "Ma charakter dyskryminujący"

06.08.2020 18:46
Sąd unieważnił uchwałę anty-LGBT
fot. Shutterstock (zdjęcie ilustracyjne)

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie unieważnił w czwartek uchwałę Rady Gminy Serniki, którą stanowiła deklaracja o nazwie "Gmina Serniki wolna od ideologii LGBT". Sąd uwzględnił skargę Rzecznika Praw Obywatelskich i uznał, że uchwała nie ma podstaw prawnych, ma charakter władczy oraz dyskryminujący.

Sprawa dotyczyła przyjętej 21 czerwca ub. roku przez Radę Gminy Serniki uchwały, którą stanowiła deklaracja o nazwie "Gmina Serniki wolna od ideologii LGBT". Uchwała dotyczyła "powstrzymania ideologii LGBT przez wspólnotę samorządową".

Zobacz także

Rada zadeklarowała w niej, że samorząd nie da "narzucić sobie wyolbrzymianych problemów i sztucznych konfliktów, które niesie ze sobą ideologia LGBT". Rada zadeklarowała m.in. że nie zgodzi się na "instalowanie funkcjonariuszy politycznej poprawności w szkołach, tzw. latarników".

Zrobimy wszystko, aby do szkół nie mieli wstępu gorszyciele zainteresowani wczesną seksualizacją polskich dzieci w myśl tzw. standardów Światowej Organizacji Zdrowia (…) Nie pozwolimy wywierać administracyjnej presji na rzecz stosowania poprawności politycznej słusznie zwanej niekiedy homopropagandą w wybranych zawodach

- głosi przyjęta uchwała. Skargę na tę uchwałę złożył do sądu Rzecznik Praw Obywatelskich. Wojewódzki Sąd Administracyjny uwzględnił skargę, podzielił przedstawioną argumentację RPO i uchylił zaskarżoną uchwałę w całości. - Ta uchwała, która została podjęta, posiada charakter władczy oraz ingeruje w prawa i wolności człowieka i obywatela – powiedział w uzasadnieniu orzeczenia sędzia Robert Hałabis.

Lubelskie. Sąd unieważnił uchwałę anty-LGBT w jednej z gmin

Jak tłumaczył, uchwała ma charakter władczy, gdyż w jej treści zawarto określone wezwania i sposób postępowania do innych organów gminy, które wykonują zadania związane m.in. z oświatą, jednak "w taki sposób, że mogą opatrznie zrozumieć rzeczywisty cel, który inicjatorom uchwały przyświecał".

Zobacz także

Według WSA uchwała została podjęta bez podstawy prawnej. Sędzia Hałabis podkreślił, że taki akt o charakterze władczym powinien mieć swoje umocowania w przepisie szczególnym rangi ustawowej, a – według sądu - rada gminy Serniki takiego szczególnego przepisu nie wskazała. Sąd uznał także, że uchwała wykroczyła poza zakres zadań gminy i właściwości rady gminy, a także w sposób bezprawny treść tej uchwały ingeruje w prawa i wolności jednostek.

Uchwała ma charakter dyskryminujący i to z dwóch przyczyn: po pierwsze poprzez wykluczenie ze wspólnoty samorządowej grupy osób określanej jako LGBT oraz po drugie przez naruszenie godności prawa do życia prywatnego i wolności wypowiedzi ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową

– powiedział sędzia Hałabis. W ocenie sądu treść uchwały zawiera sformułowania jak gmina ma traktować środowiska ludzi określanych jako LGBT, choć w uchwale zastąpiono to sformułowanie ideologią LGBT. - Na skutek tego, jaka jest treść tej uchwały, wykreowano pozaustawowe zadanie publiczne w postaci obrony przed ideologią LGBT. W ocenie sądu (ideologia LGBT - PAP) jest to twór raczej nieistniejący - dodał sędzia Hałabis.

Jeśli chodzi o kwestie nawoływania do uczynienia wspólnoty samorządowej wolnej od ideologii LGBT i deklarowanie podjęcia działań ku realizacji tego celu to, bezspornie i w sposób oczywisty dla sądu, tego rodzaju wypowiedzi są niebezpieczne. One stanowią dyskryminację określonej kategorii ludzi, obywateli tego kraju, których określa się jako lesbijki, geje, osoby biseksualne czy transpłciowe, skrótem ujmując - LGBT. Narusza to prawa tych osób do ochrony życia prywatnego, wolności słowa

– dodał sędzia. Ponadto, według sądu uchwała ogranicza prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie w własnymi przekonaniami. Sąd uznał, że zaskarżona uchwała stanowi akt organu jednostki samorządu terytorialnego i podlega kognicji sądów administracyjnych, co oznacza, że wniesiona skarga RPO zasługiwała na merytoryczne rozstrzygniecie.

Zobacz także

Wójt gminy Serniki Paweł Wożniak zapowiedział natomiast złożenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. - Kompletnie się nie zgadzam z ogłoszonym wyrokiem. Była to nadinterpretacja zapisów naszej uchwały – powiedział dziennikarzom.

RadioZET.pl/PAP