Zamknij

Luzowanie obostrzeń od 15 lutego. Nowe rozporządzenie weszło w życie

15.02.2022 06:45
Adam Niedzielski
fot. ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER

Luzowanie obostrzeń covidowych to m.in. zmiany w zasadach izolacji i kwarantanny. We wtorek 15 lutego weszło w życie rozporządzenie skracające czas izolacji domowej osób, u których wykryto zakażenie wirusem SARS-CoV-2. 

Rząd postanowił złagodzić obostrzenia w związku z malejącą liczbą przypadków COVID-19 w Polsce. Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia ministra zdrowia z 10 lutego 2022 roku w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego od wtorku 15 lutego izolacja osób, u których wykryto zakażenie SARS-CoV-2, zostaje skrócona do 7 dni z 10 dni obowiązujących do tej pory.

Kwarantanna i izolacja. Nowe zasady od 15 lutego

Dodatkowo izolacja w warunkach domowych liczona będzie teraz od momentu wykonania testu diagnostycznego, a nie jak do tej pory – od daty uzyskania pierwszego dodatniego testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Lekarz POZ, który udzielił porady (teleporady lub w domu pacjenta) może przedłużyć okres izolacji, ale nie wcześniej niż w szóstej dobie od momentu wykonania testu diagnostycznego.

Zgodnie z nowymi przepisami pozostawiono obowiązek odbywania kwarantanny przez osoby mieszkające z osobą skierowaną do izolacji. Obowiązkowa kwarantanna dla domownika kończy się wraz z końcem izolacji albo w momencie wprowadzenia do systemu informatycznego negatywnego wyniku testu diagnostycznego wykonanego przez domownika.

Obowiązku kwarantanny nie wymaga się do osoby, która w okresie nie dłuższym niż 30 dni przed dniem wprowadzenia do systemu pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 zakończyła izolację, izolację w warunkach domowych lub hospitalizację.

Izolacja domowa to odosobnienie osoby, która otrzymała pozytywny wynik testu na koronawirusa SARS-CoV-2 i nie została skierowana do izolatorium lub hospitalizowana.

RadioZET.pl/PAP

C