Zamknij

„DGP”: rząd chce stworzyć getta edukacyjne dla uchodźców. Jest komentarz MSWiA

Redakcja
26.02.2018 12:06
Uchodźcy
fot. Marek Berezowski/East News

Małoletni obcokrajowcy, zamiast się uczyć w szkołach z polskimi dziećmi, będą mogli zdobywać wiedzę …w ośrodkach dla cudzoziemców — informuje poniedziałkowy „Dziennik Gazeta Prawna”. Według ekspertów już na starcie jest to wykluczenie ze społeczeństwa. Sprawę skomentował już resort spraw wewnętrznych.

Taki może być efekt rozporządzenia przygotowywanego w MSWiA (z udziałem Urzędu do Spraw Cudzoziemców) w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców. Autorzy projektu przekonują, że uczęszczanie uczniów z innych państw do polskich placówek oświatowych może zniechęcać ich do nauki.

„Zdarza się, że część dzieci cudzoziemskich, chociaż chodzi do szkoły, to się nie uczy z powodu opóźnień w realizacji programu szkolnego [...] oraz trudności w nadrobieniu wymaganego materiału...” — czytamy w uzasadnieniu. Dalej pomysłodawcy wskazują, że obecność dzieci uchodźców negatywnie i demobilizująco wpływa także na ich polskich rówieśników.

Decyzja w gestii władz lokalnych

Dlatego też MSWiA chce dać władzom lokalnym możliwość przesunięcia nauki do ośrodków dla cudzoziemców. A to sprowadza się do odizolowania uczniów obcokrajowców od polskich. Pomysłodawcy przekonują, że to odciąży „lokalną sieć szkół w sytuacji wzrostu liczby uczniów oraz może zminimalizować negatywne nastawienie ze strony lokalnej społeczności”.

Zobacz także

Takie rozwiązanie, co podkreśla resort, w pewnym momencie umożliwi dzieciom uchodźców „płynną adaptację”” w polskiej szkole.

Decyzję o tym, czy będą one uczone w ośrodku, a nie w normalnej placówce (gdzie w pierwszym roku obecnie mogą liczyć na dodatkowe zajęcia, np. z języka polskiego), samorządy podejmą w porozumieniu z szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Ekspercie: to makabryczny pomysł

— To makabryczny pomysł — mówi DGP Krystyna Starczewska, współzałożycielka pierwszego liceum społecznego w Polsce. I dodaje, że dla wielu lokalnych władz koncepcja MSWiA może się okazać „wygodnym” rozwiązaniem, dzięki któremu łatwo pozbędą się osób, które nie dość, że zajmują miejsce w szkole, to jeszcze sprawiają kłopoty.

Zobacz także

— Fatalne rozwiązanie — wtóruje Tomasz Jurkiewicz, sekretarz gminy Wohyń, w której od dekady działa ośrodek dla cudzoziemców. To także niekorzystne dla Polski: odizolowanie utrudnia integrację i adaptację, a część uchodźców zostaje przecież u nas na stałe — dodaje.

Oświadczenia MSWiA

Do sprawy ustosunkowało się już Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W przesłanym do redakcji Radia ZET komunikacie nazywa artykuł „Dziennika Gazety Prawnej” „absurdalnym i krzywdzącym”, zaprzeczając jakoby ich działania miały na celu tworzenie „gett edukacyjnych”.

Poniżej pełna treść oświadczenia:

„Nawiązując do dzisiejszych informacji, które podaje „Dziennik Gazeta Prawna”, wyjaśniamy, że dzieci cudzoziemców uczą się i dalej będą uczyć się w polskich szkołach publicznych. MSWiA nie ingeruje w kwestie oświatowo-szkolne dotyczące dzieci cudzoziemców.

Dzięki nowym przepisom nauczyciele mieliby możliwość długookresowego wstępu na teren ośrodka dla cudzoziemców, aby prowadzić zajęcia dla przebywających tam dzieci — do tej pory nauczyciele nie mieli takiej możliwości.

Założeniem MSWiA nie jest wykluczenie dzieci cudzoziemców z systemu polskiej edukacji, a jedynie udzielenie wsparcia w fazie przygotowawczej edukacji przed pójściem do szkoły. Zgodnie z proponowanymi przepisami takie rozwiązanie daje jedynie gminom możliwość organizacji nauki w ośrodkach — nie jest to żaden z góry narzucony obowiązek. Ostateczna decyzja należy wyłącznie do gminy, jako organu prowadzącego szkołę.

W związku z powyższym tytuł artykułu „Dziennika Gazety Prawnej”, mówiący jakoby Urząd do Spraw Cudzoziemców czy MSWiA chciały stworzyć „getta edukacyjne dla uchodźców”, jest absurdalny i krzywdzący. Dziś MSWiA przekaże do konsultacji międzyresortowych poprawione uzasadnienie do projektu, oddające rzeczywiste stanowisku resortu w tej sprawie.”

RadioZET.pl/PAP/MP