Zamknij

MSWiA: problem mowy nienawiści wobec muzułmanów jest marginalny

Redakcja
07.12.2017 18:46
MSWiA: problem mowy nienawiści wobec muzułmanów jest marginalny
fot. Archiwum RadioZET.pl

Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji uważa, że problem mowy nienawiści wobec muzułmanów jest w Polsce marginalny. – Na pewno nie ma charakteru masowego – mówił zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej w MSWiA Adam Knych.

Zagłosuj

Uważasz, że ten problem jest w Polsce marginalny?

Liczba głosów:

Knych uczestniczył w posiedzeniu Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, w trakcie którego dyskutowano nad projektem dezyderatu skierowanego do prezesa Rady Ministrów "w sprawie negatywnych postaw wobec muzułmanów w Polsce".

W tekście dokumentu czytamy, że Komisja "z wielkim niepokojem obserwuje radykalną zmianę postaw wobec muzułmanów i islamu w Polsce". Jak podkreślają autorzy, wpływ na zmianę ma przede wszystkim "szerząca się mowa nienawiści, nie tylko w Internecie" i bez podjęcia natychmiastowych działań może dojść do kolejnych przestępstw, aktów dyskryminacji i nierównego traktowania muzułmanów w Polsce, w tym obywateli polskich.

Zmiany systemowe

Komisja chce zwrócić się do premier z prośbą o podjęcie systemowych działań, które pozwolą zlikwidować z przestrzeni publicznej mowę nienawiści skierowaną wobec muzułmanów oraz walkę z aktami dyskryminacji.

Oficjalne statystyki nt. sygnałów nienawiści

Knych przedstawił statystyki MSWiA dotyczące postepowań wszczętych w wyniku przestępstw dokonywanych wobec społeczności muzułmańskiej. Z danych wynika, że w 2015 r. takich spraw było 177, w 2016 r. - 158, w okresie od 1 stycznia do 30 października 2017 r. było ich 91. – Z punktu widzenia naszego resortu problem mowy nienawiści jest problemem marginalnym i na pewno nie ma charakteru masowego" - powiedział Knych.

Zobacz także

RadioZET.pl/PAP/strz