Zamknij

MZ reaguje ws. małpiej ospy. "Trzeba wykonywać pewne ruchy"

31.05.2022 10:51
Małpia ospa
fot. Jacek Dominski/REPORTER

Nie mamy w tej chwili potwierdzonego żadnego przypadku wirusa małpiej ospy - poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Zauważył, że to wirus, który przenosi się zdecydowanie trudniej się niż koronawirus.

Ponad 400 przypadków małpiej ospy odnotowano jak dotąd w 24 krajach na pięciu kontynentach, przy czym najwięcej w krajach europejskich: Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Eksperci uspokajają, że większość chorych nie wymaga żadnego leczenia, jednak nie potrafią wyjaśnić rozprzestrzeniania się wirusa poza Afryką.

Małpia ospa w Polsce. Wiceminister komentuje

- W Polsce na ten moment nie ma potwierdzonego żadnego przypadku wirusa małpiej ospy - przekazał w rozmowie z Radiem Plus wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jak podkreślił, przenosi się on zdecydowanie trudniej niż np. koronawirus.

Pytany o to, dlaczego więc Ministerstwo Zdrowia zdecydowało się na wydanie trzech rozporządzeń dotyczących małpiej ospy, odpowiedział, że "życie nas nauczyło, szczególnie przez te dwa lata pandemii, że trzeba wykonać pewne ruchy zapobiegawcze".

Jak mówił, rozporządzenia te "trochę ustawiają służbę zdrowia, ponieważ jest tam wzmianka o potrzebie czujności lekarza i zgłoszeniu nawet podejrzenia takiego przypadku".

Małpia ospa. Nowe rozporządzenia ministra zdrowia

W poniedziałek w Dzienniku Ustaw opublikowano trzy rozporządzenia ministra zdrowia dotyczące małpiej ospy: wprowadzające obowiązek raportowania do stacji sanitarno-epidemiologicznych każdego podejrzanego przypadku, który może być małpią ospą, a także obowiązku izolacji i hospitalizacji osób zakażonych.

Chodzi o rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie ospy małpiej oraz zakażeń wirusem ospy małpiej, nowelizację rozporządzenia w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu oraz nowelizację rozporządzenia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji. Pierwsze z nich włącza małpią ospę do wykazu chorób zakaźnych i obejmuje przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Obowiązkowa kwarantanna dla osób z wirusem

Drugie rozporządzenie nakłada obowiązek zgłaszania przez lekarza lub felczera [osoba wykonująca proste zabiegi medyczne, bez konieczności posiadania kwalifikacji lekarskich - red.] przypadków podejrzenia, lub rozpoznania ospy małpiej, lub zgonu z jej powodu do właściwego miejscowo państwowego inspektora sanitarnego. Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie oraz potwierdzić w postaci papierowej lub elektronicznej.

Trzecie z rozporządzeń wprowadza obowiązek hospitalizacji osób zakażonych lub chorych na ospę małpią, a także osób podejrzanych o zakażenie lub zachorowanie na ospę małpią. Wprowadza też obowiązek kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego w przypadku narażenia na ospę małpią, lub pozostawania w styczności z wirusem ospy małpiej.

Obowiązkowa kwarantanna w przypadku ospy małpiej ma wynosić 21 dni - tak jak w przypadku Eboli (EVD), ospy prawdziwej oraz wirusowych gorączek krwotocznych - licząc od dnia następującego po ostatnim dniu narażenia albo styczności.

RadioZET.pl/PAP

C