Zamknij

Matura 2020 z geografii była trudna. Mamy arkusze CKE i odpowiedzi

19.06.2020 16:04

Rano pisemny egzamin z geografii, po południu zaś, również pisemny, z historii sztuki - tak wyglądał piątkowy harmonogram maturalny. Oba egzaminy nie były obowiązkowe. Przystępowali do nich tylko ci abiturienci, którzy zadeklarowali taką wolę. Egzaminy prowadzone były z zachowaniem reżimu sanitarnego. Sprawdź też: Matura, geografia - odpowiedzi i arkusze.

Matura 2020
fot. Zbyszek Kaczmarek/East News

Maturzyści w piątek rano przystąpią do pisemnego egzaminu z geografii. Po południu będzie egzamin z historii sztuki. Oba nie są obowiązkowe. Przystępują do nich tylko ci abiturienci, którzy zadeklarowali taką wolę.
Na obu egzaminach obowiązuje reżim sanitarny.
Egzamin z geografii rozpocznie się o godz. 9.00, a z historii sztuki o godz. 14.00.
Chęć zdawania egzaminu z geografii zadeklarowało 72,5 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, czyli 26,6 proc., a egzaminu z historii sztuki – 3,6 tys. osób, czyli 1,3 proc.
Egzamin z geografii zdawać będzie w pi±tek także 2,1 tys. abiturientów z wcześniejszych roczników, a z historii sztuki – 325 abiturientów z wcześniejszych roczników.
Maturzysta musi przystąpić do trzech pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki. Są one obowiązkowe na poziomie podstawowym. Musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z tzw. przedmiotów do wyboru, maksymalnie do sześciu.
W grupie przedmiotów do wyboru są biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.
Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane s± na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane s± także na tym poziomie matematyka, język polski i języki obce, które s± obowiązkowe na poziomie podstawowym.
Geografia od lat należy do najchętniej wybieranych przedmiotów przez maturzystów. Jest na drugim miejscu – po języku angielskim na poziomie rozszerzonym – wśród wyborów tegorocznych absolwentów liceów i techników. Historia sztuki należy do przedmiotów rzadko wybieranych.
Abiturienci nie musz± za to w tym roku przystępować do dwóch – obowiązkowych w latach ubiegłych – egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzone zostaną one tylko i wyłącznie dla zdających, którzy musz± przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.
Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie wpływa na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służy tylko przy rekrutacji na studia.
Abiturienci, którzy nie mogą przystąpić do egzaminów w sesji czerwcowej z przyczyn zdrowotnych lub losowych, mogą przystąpić do nich w sesji dodatkowej w lipcu.
Wyniki matur zostaną ogłoszone do 11 sierpnia.
Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki na początku września. Ten, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może je poprawiać dopiero za rok.