Zamknij

Matura bez egzaminów ustnych. Najpopularniejsze: język angielski i geografia

08.06.2020 08:22
matura 2020
fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER

Matura 2020. Jak wynika z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, najczęściej wybierane przez tegorocznych maturzystów, absolwentów liceów i techników przedmioty zdawane pisemnie na poziomie rozszerzonym to język angielski, geografia, matematyka, język polski i biologia.

Maturzysta, zgodnie z obowiązującą formułą egzaminu, musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Będzie też musiał przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z przedmiotów do wyboru, a maksymalnie do sześciu.

Według deklaracji tegorocznych maturzystów 39,7 proc. tegorocznych absolwentów liceów i techników zadeklarowało, że przystąpi tylko do jednego, obowiązkowego, 31,5 proc, ze do dwóch, 23,5 proc. - do trzech, 4,7 proc. - do czterech, 0,5 proc. - do pięciu, 0,1 proc. do sześciu.

Egzaminy z przedmiotów do wyboru zdaje się tylko na rozszerzonym poziomie. W tej kategorii znalazły się także przedmioty, które maturzyści zdają obowiązkowo na poziomie podstawowym.

Wyniki matur 2020: jak sprawdzić? Kiedy będą? Jak się zalogować?

Matura 2020. Najczęściej wybierane: język angielski, geografia i matematyka

Najczęściej wybieranym przez tegorocznych absolwentów licealistów i techników przedmiotem maturalnym na poziomie rozszerzonym jest w tym roku język angielski – zdawać chce go 162,9 tys. maturzystów, czyli 59,9 proc. zdających. Na drugim miejscu znalazła się geografia – zdawać ją chce 72,5 tys. abiturientów, czyli 26,6 proc.

Na trzecim miejscu w wyborach tegorocznych absolwentów znalazła się matematyka na poziomie rozszerzonym – chce ją zadawać 65,9 tys. osób, czyli 24,2 proc., a czwartym – język polski na poziomie rozszerzonym – chce go zdawać 50,6 tys. osób, czyli 22,3 proc. abiturientów.

Na kolejnych miejscach są: biologia – 46,8 tys. tegorocznych absolwentów (17,2 proc. zdających), chemia – 25,6 tys. osób (9,4 proc.), fizyka – 21,7 tys. (8 proc.), historia – 20,4 tys. (7,5 proc.), wiedza o społeczeństwie – 16,6 tys. osób (6,2 proc.), informatyka – 9,2 tys. osób (3,4 proc. zdających) i język niemiecki na poziomie rozszerzonym – 6,3 tys. (2,2 proc.).

Zobacz także

Historię sztuki chce zdawać 3,6 tys. tegorocznych absolwentów, język rosyjski na poziomie rozszerzonym – 2,3 tys., filozofię – 1,6 tys., język hiszpański na poziomie rozszerzonym - 1 tys.

Pozostałe przedmioty wybrało mniej niż tysiąc zdających. Są wśród nich takie, które chce zdawać w kraju kilkaset osób, kilkadziesiąt, kilkanaście, kilka lub tylko cztery. Język francuski na poziomie rozszerzonym chce zdawać 935 abiturientów, włoski – 427, historię muzyki – 477, łacinę i kulturę antyczną – 211, język kaszubski – 33 osoby, a język łemkowski – jedna osoba.

Do rzadziej wybieranych przedmiotów należą języki mniejszości narodowych zdawane na poziomie rozszerzonym (na poziomie podstawowym są obowiązkowe dla abiturientów ze szkół dla mniejszości). Język ukraiński na poziomie rozszerzonym chce zdawać 34 maturzystów, język litewski – 20, język białoruski – 15.

Matura 2020 - PRZECIEKI, arkusze CKE, odpowiedzi i pytania. Co będzie na maturze?

Matura w specjalnym reżimie sanitarnym

W tym roku, ze względu na epidemię koronawirusa, na maturze nie będzie obowiązkowych egzaminów ustnych. Będą je zdawać tylko nieliczni chętni, głównie ci, którzy zamierzają studiować poza Polską i muszą przedstawić wynik z egzaminu ustnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię.

Do części ustnej przystąpią tylko abiturienci, którzy do 7 lutego br. złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego, a do 22 maja przekazali do dyrektora szkoły lub dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej informację o chęci przystąpienia do jednego lub więcej egzaminów ustnych ze względu na konieczność przekazania wyniku z tego egzaminu w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Uczniowie w tym roku muszą przyjść do szkół o wiele wcześniej niż w zeszłych latach, powinni zabrać wszystkie przyrządy, wejdą na sale i z nich wyjdą w maseczkach, ale sam egzamin będą mogli pisać bez nich.

Do egzaminu mogą przystąpić tylko osoby zdrowe, nieobjęte kwarantanną. Przed wejściem do szkół i w salach egzaminacyjnych będą dostępne środki do dezynfekcji rąk. W czasie pisania egzaminu maseczka nie będzie konieczna, ale trzeba ją założyć przed wejściem do sali i wychodząc z niej.

Matura 2020 - ZASADY. Jakie są nowe zasady bezpieczeństwa? [KORONAWIRUS]

RadioZET.pl/PAP