Zamknij

Już po maturze z polskiego. Mamy dla was arkusze i odpowiedzi

04.05.2021 14:07
matura polski
fot. KFP/REPORTER

Matura 2021 wystartowała o godzinie 9:00 rano. Egzaminacyjny maraton zaczął się tradycyjnie od matury z języka polskiego. - Pojawił się motyw ambicji w Lalce - donosili internauci tuż po egzaminie. Tymczasem na Podlasiu taki temat był wyszukiwany jeszcze przed godz. 8, co mogłoby oznaczać, że doszło do kolejnego wycieku. CKE zamierza zawiadomić policję. A na RadioZET.pl mamy już odpowiedzi i arkusze CKE.

Matura 2021: język polski. Odpowiedzi, arkusze CKE

Matura ustna 2021

Podobnie jak w zeszłym roku abiturienci nie muszą przystępować do dwóch – obowiązkowych w latach ubiegłych – egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzane zostaną one tylko i wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Matura 2021: kiedy będzie? Data, terminy, harmonogram [EGZAMINY MATURALNE CKE]

CKE poinformowała, że przeprowadzone będą 842 egzaminy ustne, w tym: 34 egzaminy z języka polskiego, 758 z języka angielskiego, 34 z języka niemieckiego, 6 z języka rosyjskiego, 5 z języka francuskiego, 3 z języka włoskiego i 2 egzaminy z języka hiszpańskiego. Na świadectwie maturalnym w miejscu, gdzie powinien być podany wynik z egzaminu ustnego, abiturientom, którzy nie będą ich zdawać, wpisywana będzie adnotacja: "W 2021 r. egzaminu nie przeprowadzano".

Matura rozszerzona 2021

Maturzyści nie muszą w tym roku przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą nadal przystąpić maksymalnie do egzaminów z sześciu takich przedmiotów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Matura 2021: zasady, zakres materiału. Nowe zasady obowiązujące na maturze 2021

Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także – na tym poziomie – matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Kiedy wyniki matur 2021?

Świadectwa maturalne zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne (OKE) do 5 lipca. Tego samego dnia (5 lipca) ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki matur 2021.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Lektury na maturę 2021: jakie obowiązują? [OBOWIĄZKOWE, PODSTAWOWE, ROZSZERZONE, Z GWIAZDKĄ]

Maturzysta, który zakwestionuje uzyskany przez siebie wynik, może się od niego odwołać. Procedura odwoławcza jest kilkustopniowa. Zgodnie z przepisami każdy maturzysta może wystąpić do właściwej terytorialne okręgowej komisji egzaminacyjnej o wgląd do swojej ocenionej pracy. Może wykonać zdjęcie arkusza egzaminacyjnego. Jeśli ma zastrzeżenia do oceny, może wystąpić o weryfikację do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor OKE – po rozpatrzeniu wniosku – może ocenę zmienić lub podtrzymać dotychczasową.

Maturzysta, który nadal kwestionuje wynik, może się odwołać do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wniosek taki należy złożyć w siedem dni od otrzymania informacji z OKE o wyniku weryfikacji sumy punktów. Wniosek może dotyczyć tylko oceny zadań, które nie zostały pozytywnie zweryfikowane w OKE. Choć formalnie wniosek kierowany jest do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, należy złożyć go w macierzystej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Wniosek jest ponownie rozpatrywany przez OKE. Dyrektor OKE może uznać całe odwołanie, tylko część lub nie uznać go wcale. Odpowiedzi, których nie uzna, przekazuje do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Dyrektor CKE kieruje je do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. W skład kolegium wchodzą doświadczeni egzaminatorzy i eksperci z określonej dziedziny nauki.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki 24 sierpnia. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.