Zamknij

Matura 2022: angielski rozszerzony. Mamy arkusze i odpowiedzi

09.05.2022 13:30

Matura 2022 trwa. Język angielski na poziomie rozszerzonym to kolejny egzamin, z jakim zmierzyli się maturzyści. Najnowsze informacje, komentarze, doniesienia o ewentualnych przeciekach publikujemy na żywo. Udostępniamy też arkusze CKE oraz odpowiedzi. 

matura 2022
fot. Lukasz Piecyk/REPORTER

Matura 2022: angielski rozszerzenie - przecieki, odpowiedzi, arkusze CKE

Arkusze CKE oraz odpowiedzi z matury z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego publikujemy po każdym egzaminie na RadioZET.pl.

W tym roku - podobnie jak w ubiegłym - egzamin maturalny będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały ogłoszone w grudniu 2020 r., a nie, jak w ubiegłych latach, na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

ZOBACZ: MATURA 2022 - TERMINY, ZASADY, HARMONOGRAM

Ile minut trwa matura? [angielski rozszerzenie]

Matury trwają od 80 minut do 3,5 godziny w zależności od przedmiotu i poziomu. Najdłużej trwa egzamin z informatyki (część I - godzina, część II - 2,5 godziny), a najkrócej przedmioty w j. obcym (80 minut) oraz język obcy na poziomie podstawowym (2 godziny).

Matura z języka angielskiego trwa 120 minut na podstawie i 150  minut na rozszerzeniu.

Matura 2022: arkusze CKE, odpowiedzi, przecieki - angielski

CKE złożyła w piątek zawiadomienie do prokuratury w sprawie potencjalnego przecieku treści z arkusza egzaminacyjnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym - przekazał szef CKE Marcin Smolik.  - Mamy wątpliwości co do tego, czy egzamin przebiegł zgodnie z procedurami. Zgodnie z procedurami dyrektor szkoły jest zobowiązany na pół godziny przed egzaminem okazać przewodniczącym wszystkich zespołów nadzorujących wszystkie pakiety (z arkuszami egzaminacyjnymi) zapakowane. Oni mają obowiązek podpisać protokół, że zgadza się to wszystko z listem przewozowym – powiedział. Wskazał, że na zdjęciu, które jest dostępne w internecie, przy zdjęciu zadania egzaminacyjnego, jest widoczna godzina przed egzaminem.

Matura 2022: kiedy wyniki i poprawka? 

Wyniki egzaminu maturalnego ogłoszone zostaną 5 lipca 2022 r., a dla osób poprawiających w sierpniu - 9 września 2022 r.

Do matury w terminie poprawkowym może przystąpić osoba, która nie zdała egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części w części pisemnej pod warunkiem, że:

  • przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony
  • przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

Zdający, którzy nie zdali jednego egzaminu w części pisemnej, mogą przystąpić do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym, który odbędzie się 23 sierpnia 2022 r. o godzinie 9.00. CKE ogłosi wyniki matur poprawkowych 9 września 2022 r.

Matura 2022: poziom rozszerzony

Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także przedmioty, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Najczęściej wybieranym przez tegorocznych absolwentów przedmiotem maturalnym na poziomie rozszerzonym jest w tym roku język angielski, którego zdawanie zadeklarowało 192,7 tys. tegorocznych absolwentów, czyli 66,6 proc. Na drugim miejscu znalazła się matematyka – zdawać ją chce 77,5 tys. absolwentów, czyli 26,8 proc. Na trzecim miejscu w wyborach tegorocznych absolwentów znalazła się geografia – chce ją zadawać 65,3 tys. osób, czyli 22,6 proc., a na czwartym – język polski – chce ją zdawać 63,8 tys. osób, czyli 22,1 proc.

Na kolejnych miejscach są: biologia, którą chce zdawać 46,8 tys. tegorocznych absolwentów (16,2 proc.), chemia – 25,4 tys. (8,8 proc.), historia – 20,4 tys. (7,1 proc.), fizyka – 19,7 tys. (6,8 proc.), wiedza o społeczeństwie – 18,2 tys. (6,4 proc.), informatyka – 9,8 tys. (3,4 proc.), język niemiecki – 5,5 tys. (1,9 proc.), historia sztuki – 3,7 tys. (1,3 proc.). Pozostałe przedmioty wybrało mniej niż tysiąc zdających.

Matura 2022: egzamin ustny nieobowiązkowy

Sesja egzaminów ustnych trwa do 18 do 20 maja. Ich terminy każda szkoła ustala we własnym zakresie. Abiturienci nie muszą za to przystępować do dwóch – obowiązkowych w latach ubiegłych – egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzane zostaną one tylko i wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych nie muszą przystąpić do obowiązkowego wcześniej egzaminu ustnego z języka ojczystego.

Egzaminy pisemne będą przeprowadzane rano (początek o godz. 9.00) i po południu (początek o godz. 14.00).