Zamknij

Matura 2023. CKE przedstawiła zmiany w egzaminach dojrzałości

26.03.2021 12:33
Matura 2023, Informator CKE, jakie zmiany dla maturzystów
fot. Adam Staśkiewicz, East News

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informator z nowymi zasadami na maturach od 2023 roku. Absolwentów szkół średnich będą czekały nie trzy, a cztery obowiązkowe egzaminy, pojawi się też próg zdania na egzaminie rozszerzonym. Uczniowie dostaną więcej czasu na uporanie się z egzaminem z języka polskiego.

Matura 2023 i nowe zasady. CKE opublikowała informator, który wnosi istotne zmiany w egzaminach dojrzałości przyszłych maturzystów. Zmiany związane są z reformą oświaty – egzamin dojrzałości w 2023 roku napiszą absolwenci 4-letnich liceów ogólnokształcących i 5-letnich techników.

CKE w opublikowanym informatorze wyjaśnia, że maturzyści przystąpią w 2023 roku do egzaminu na nowych zasadach. Czeka na nich nowa formuła egzaminu ustnego z języka polskiego – maturzyści będą losowali zestaw dwóch zadań – "wypowiedzi inspirowanej utworem literackim lub jego fragmentem albo innym tekstem kultury, w tym materiałem ikonograficznym lub jego fragmentem". Po przygotowaniu uczeń będzie referował samodzielnie, a w kolejnej części odpowiadał na pytania komisji.

Matura 2023. Informator CKE - są ważne zmiany

Wydłużone zostaną egzaminy pisemne z języka polskiego, na poziomie podstawowym maturzyści będą mieli aż 240 minut, a na rozszerzonym 210 minut (dziś to odpowiednio 170 i 180). W zamian za to maturzyści zmierzą się z dwoma arkuszami (dziś jeden), "językiem polskim w użyciu" oraz "testem historycznoliterackim" - ten drugi będzie wyłącznie wypracowaniem i to dłuższym niż obecne (nie krótsze niż 400 wyrazów, dziś wystarczy 250).

Ważną zmianą jest pojawienie się progu zdania egzaminu na poziomie rozszerzonym. Od 2023 roku do zdania matury na trudniejszym poziomie trzeba będzie uzyskać minimum 30 proc. punktów. Do tej pory nie było to wymagane, taki próg obowiązywał tylko na obowiązkowych egzaminach pisemnych na poziomie podstawowym.

"Przedmioty, z których trzeba obowiązkowo zdawać egzamin maturalny, będą takie same jak w latach 2010–2022 (2023 – w przypadku technikum), jednakże każdy absolwent będzie musiał również obowiązkowo zdać (tj. otrzymać co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania) egzamin z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym lub – w przypadku języka obcego nowożytnego – rozszerzonym albo dwujęzycznym" – podaje CKE.

Zmiany w maturach są głośno komentowane przez maturzystów. Wielu z nich krytycznie ocenia ich wprowadzenie, biorąc pod uwagę trudy pandemii i skutkującej nią nauki zdalnej, która przekłada się na spadek efektywności.

RadioZET.pl/CKE.gov.pl