Zamknij

Matura poprawkowa 2022. Termin i warunki dodatkowego egzaminu

05.05.2022 14:15
uczniowie piszący maturę w 2022 roku
fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER/East News

Matura poprawkowa 2022 odbędzie się 23 sierpnia. Przystąpić do niej może tylko osoba, która nie zdała jednego egzaminu. Maturzyści, którzy nie uzyskali odpowiedniej liczby punktów z dwóch lub więcej egzaminów, na szansę poprawienia się będą musieli poczekać cały rok.

Matura poprawkowa 2022 została wyznaczona na 23 sierpnia. Egzaminy rozpoczną się o godzinie 9:00. To szansa dla osób, które nie zdały jednej z matur obowiązkowych, uzyskując mniej niż 30 procent prawidłowych odpowiedzi. Na RadioZET.pl opublikowaliśmy arkusze CKE i odpowiedzi z języka polskiego i matematyki, udostępnimy też rozwiązania zadań z języka angielskiego.

Z szansy na udział w maturach poprawkowych można skorzystać, jeśli spełniło się kilka dodatkowych warunków. Dla pozostałych uczniów najbliższym terminem powtórnego podejścia do egzaminu dojrzałości będą matury 2023.

Matura poprawkowa 2022. Kiedy poprawa i dla kogo?

Do matury poprawkowej w 2022 roku podejść będą mogli uczniowie, którzy nie zdali jednego przedmiotu obowiązkowego. Warunkiem dopuszczenia do poprawki jest przystąpienie do pozostałych egzaminów obowiązkowych i zdanie ich (żadna z tych matur nie może zostać unieważniona) oraz przystąpienie do co najmniej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego. Także i w tym przypadku egzamin nie może zostać unieważniony.

Chęć przystąpienia do matury poprawkowej należy zgłosić pisemnie do przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, czyli najczęściej dyrektora szkoły. Pismo należy złożyć w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników, nie później niż do 12 lipca 2022 roku. Deklaracja przekazywana jest następnie do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Matura poprawkowa 2022 odbędzie się 23 sierpnia o godz. 9:00. Miejsce egzaminu powtórkowego zostanie ogłoszone do 9 sierpnia na stronach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Uczniowie, którzy nie zaliczyli więcej niż jednego przedmiotu obowiązkowego, lub ich egzamin został unieważniony, mogą przystąpić do egzaminu powtórnie w ciągu 5 lat, w terminach wyznaczanych dla matur w poszczególnych latach. Dla osób, które matury nie zdały w 2022 roku oznacza to możliwość ponownego podejścia do egzaminów najwcześniej w maju 2023 roku. Taki sam termin obowiązuje uczniów, którzy maturę zdali, lecz chcieliby poprawić jej wyniki.

RadioZET.pl/otouczelnie.pl

C