Zamknij

Matura próbna 2021: Pan Tadeusz i Ludzie bezdomni na egzaminie z j. polskiego

03.03.2021 11:23
Matura próbna 2021: Pan Tadeusz i Ludzie bezdomni na egzaminie z j. polskiego
fot. Wojciech Wojtkielewicz/Polska Press/East News

Matura próbna 2021 rozpoczęła się w tę środę od egzaminu z języka polskiego. Licealiści oprócz testu i zadań otwartych musieli też napisać wypracowanie na podstawie jednej z trzech lektur. Do wyboru była powieść Stefana Żeromskiego - "Ludzie bezdomni", "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza lub wiersz Bolesława Leśmiana.

  • Matura próbna 2021 rozpoczęła się w środę 3 marca od egzaminu z języka polskiego. 16 marca licealiści zakończą zdawanie ostatniego testu
  • Jak wybory człowieka wpływają na jego życie, na podstawie "Pana Tadeusza", czy sztuka może przynieść odpowiedzi na pytania o kondycję ludzką, na podstawie "Ludzi bezdomnych", interpretacja wiersza Leśmiana - takie tematy do wyboru mieli uczniowie na próbnej maturze z języka polskiego
  • CKE zaleciło, by nauczyciele nie wystawiali ocen z matur. Dyrektor CKE Marcin Smolik stwierdził, że egzamin służy do zweryfikowania wiedzy, a ocenianie go jest "bezasadne"

Arkusz z matury próbnej 2021 z języka polskiego został już opublikowany na stronie CKE. Zawiera 12 zadań. Dotyczą one m.in. zacytowanych w arkuszu fragmentów tekstów Walerego Pisarka "Sztuka słuchania" z książki "Słowa między ludźmi" i Sylwii Karpowicz-Słowikowskiej "Mickiewiczem inspirowanie" na podstawie "To oni są winni twoim, moim i naszym nieszczęściom. Mickiewicz w Lalce Prusa". Uczniowie mieli też przeczytać niepodpisany fragment utworu, a później zidentyfikować jego autora i tytuł.

Tegoroczni maturzyści musieli też m.in. na podstawie tekstu Pisarka podać dwie umiejętności właściwe dla krytycznego słuchacza, wyjaśnić sens sformułowania: "z retorycznej łupiny wyłuskać ziarno rzeczowej informacji", napisać jego streszczenie, a także na podstawie tekstu Karpowicz-Słowikowskiej sformułować dwa argumenty potwierdzające tezę o wpływie dorobku artystycznego Adama Mickiewicza na twórczość autora "Lalki" oraz wyjaśnić, na czym polega "emigracja wewnętrzna" Stanisława Wokulskiego, a na czym – Ignacego Rzeckiego.

Matura próbna 2021. Wypracowanie z „Pana Tadeusza”, „Ludzi bezdomnych” lub wiersza Bolesława Leśmiana.

Na próbnej maturze z języka polskiego na poziomie podstawowym uczniowie musieli też napisać wypracowanie na jeden trzech tematów do wyboru. Pierwszy z nich to: "Jak wybory człowieka wpływają na jego życie? Rozważ problem, odwołując się do fragmentu Pana Tadeusza, całego utworu Adama Mickiewicza oraz do wybranego tekstu kultury". Zacytowany w arkuszu fragment to wyznanie rannego księdza Robaka, na temat swojej przeszłości.

Drugi dotyczył powieści Żeromskiego – „Ludzie bezdomni”: "Czy sztuka może przynieść odpowiedzi na pytania o kondycję ludzką? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Ludzi bezdomnych Stefana Żeromskiego oraz wybranych tekstów kultury". Zacytowany w arkuszu fragment powieści to rozmowa o obrazie "Rybak" Puvis de Chavannes’a. Trzeci temat brzmi: "Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij". Chodzi o zamieszczony w arkuszu wiersz Bolesława Leśmiana "Z lat dziecięcych".

Wypracowanie powinno być dłuższe niż 250 wyrazów. Na zakończenie całego egzaminu uczniowie mieli 170 minut.

Matura 2021. "Ocenianie egzaminu jest bezzasadne"

Uczniowie liceów zakończą zdawanie próbnych matur 16 marca. Egzaminy są przeprowadzane w szkołach. CKE zaproponowała, by dyrektorzy zorganizowali je w tych godzinach, w których za kilka miesięcy będą odbywały się „prawdziwe" matury, czyli o 9:00 w przypadku testu na poziomie podstawowym i o 14.00 w rozszerzonym. Próbne egzaminy obejmą wszystkie przedmioty.

Jak poinformował dyrektor CKE Marcin Smolik, matury zdawane w marcu nie powinny być oceniane. Są one przeprowadzone wyłącznie po to, by zweryfikować wiedzę uczniów i wdrożyć ich w procedury, które będą obowiązywały w maju. - Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników testu diagnostycznego z poszczególnych przedmiotów - podkreślił Smolik.

RadioZET.pl/PAP