Zamknij

Zdane! Tak krzyczała dziś większość maturzystów [WIDEO]

Redakcja
30.06.2017 19:14
Zdane! Tak krzyczała dziś większość maturzystów [WIDEO]
fot. RadioZET

- Zdane - tak może powiedzieć większość tegorocznych maturzystów. Radio ZET porozmawiało z tegorocznymi absolwentami.

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2017 roku przystąpiło 258 030 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników).

Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2017 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego:
1. w części ustnej z (a) języka polskiego oraz (b) wybranego języka obcego nowożytnego
2. w części pisemnej z (c) języka polskiego, (d) matematyki oraz (e) wybranego języka obcego nowożytnego.

Absolwenci szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej obowiązkowo przystępowali również do egzaminu maturalnego z nauczanego języka, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej.

Tegoroczni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych -– zgodnie z zasadami przeprowadzania egzaminu maturalnego w nowej formule, obowiązującej od 2015 r. -– obowiązkowo przystępowali również do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych -– na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

Do egzaminu maturalnego w maju 2017 r. przystąpili również absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, którzy dotychczas nie uzyskali świadectwa dojrzałości, oraz tacy, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości we wcześniejszych latach, a w maju 2017 r. przystąpili ponownie do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku egzaminacyjnego albo uzyskania wyniku z nowego przedmiotu.

Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w czerwcu i w sierpniu br., będą udostępnione 12 września 2017 r.