Zamknij

Ministerstwo Edukacji i Nauki publikuje nowe informacje oraz wytyczne przed feriami 2022

14.01.2022 12:02
Ferie zimowe 2022. Wytyczne MZ, MEiN i GiS dla uczniów
fot. Stanislaw Bielski/REPORTER, zdj. ilustracyjne

Dzieci i młodzież, udające się na zorganizowany wypoczynek na ferie zimowe 2022, muszą być zdrowe, zaopatrzone przez rodziców w maseczki i w środek antybakteryjny. Grupy uczestników nie mogą przekraczać 15 lub 20 osób – wynika z wytycznych resortów zdrowia, edukacji i nauki oraz sanepidu dla organizatorów wypoczynku.

Ferie zimowe 2022 rozpoczną się w najbliższy poniedziałek 17 stycznia dla uczniów z pięciu województw. Jako pierwsi na wypoczynek udadzą się dzieci i młodzież z woj. kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz wielkopolskiego. Z kolei ostatnia tura zimowego wypoczynku rozpocznie się 14 lutego i obejmie uczniów z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego.

W związku z pandemią koronawirusa i prognozami na piątą falę zakażeń ministerstwa zdrowia, edukacji i nauki oraz Główny Inspektorat Sanitarny wydali specjalne wytyczne dla organizatorów wypoczynku zimowego dla uczniów w roku szkolnym 2021/2022. "Obecnie w systemie odnotowano 4,5 tys. zgłoszeń. W zorganizowanym wypoczynku będzie uczestniczyło prawie 130 tys. uczniów" - czytamy na stronie rządu.

Ferie zimowe 2022 w cieniu pandemii. Są wytyczne dla uczniów 

Zgodnie z wytycznymi grupa uczestników zimowego wypoczynku nie może przekraczać 15 osób (w przypadku dzieci do 10 lat i grupy mieszanej) i do 20 osób (dzieci powyżej 10 lat). Dopuszcza się inną liczebność w przypadku kontynuowania pracy śródrocznej grupy uczestników z danej drużyny czy świetlicy.

W zaleceniach pojawił się wymóg stawienia się na turnusie zdrowym, "co poświadczają rodzice/prawni opiekunowie dziecka lub pełnoletni uczestnicy w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną".

Na samych zimowiskach pojawią się obowiązki związane z utrzymywaniem dystansu społecznego i z przestrzeganiem obowiązujących w tym zakresie przepisów i zasad higieny. W przypadku nagłego wystąpienia objawów covidowych i innych chorób rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku zobowiązują się do niezwłocznego odbioru dziecka z wypoczynku (do 12 godzin) - w razie wystąpienia u dzieci niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności, biegunka, wymioty lub wysypka). Mają udostępnić organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację.

Dzieci z góry traktowane jako niezaszczepione. "O ile nie ma informacji"

Już na etapie zgłaszanie uczniów rodzic ma obowiązek poinformowania organizatora, że dziecko choruje na chorobę przewlekłą zwiększającą ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19. Chodzi o wpis w tzw. karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. Ten sam wymóg dotyczy pełnoletniego uczestnika wypoczynku.

W gestii rodziców i opiekunów będzie zaopatrzenia dziecka w maseczki do użycia podczas pobytu na wypoczynku i w środek antybakteryjny. Z kolei organizator wypoczynku ma traktować dziecko, o ile nie dostał informacji o jego zaszczepieniu od rodziców/opiekunów prawnych (certyfikat zaszczepienia), jako niezaszczepione i uwzględnić je w organizacji wypoczynku jako osobę, na którą nałożono limity (w kinie, w restauracji, na basenie itp.).

Organizatorzy wypoczynku zimowego z wieloma obowiązkami

Organizator ma zapewnić odpowiednią liczbę miejsc noclegowych, a w jednym pokoju mogą przebywać wyłącznie uczestnicy z tej samej grupy. Przyjęto, że na jedną osobę zakwaterowaną przypadnie co najmniej 3,5 mkw. pokoju. Organizator odpowie też za przygotowanie bazy umożliwiającej izolację osób z podejrzeniem COVID-19 lub innej choroby zakaźnej. W wytycznych wskazano, że należy zapewnić stałą obecność lub możliwość natychmiastowej interwencji pielęgniarki, ratownika medycznego lub lekarza.

Jeżeli to możliwe, przy stoliku powinni siedzieć uczestnicy jednej grupy wychowawczej, z zachowaniem zasady dystansowania się. Po każdej grupie należy dezynfekować blaty stołów i poręcze krzeseł, a przebywanie osób z zewnątrz na zimowiskach powinno zostać ograniczone do minimum. Wszystkie osoby zapewniające realizacje programu wypoczynku (w tym wychowawcy, instruktorzy, kadra kierownicza, kierowcy i obsługa obiektu) muszą być zdrowe, bez objawów infekcji lub innej choroby, w tym w szczególności zakaźnej, i nie mogą podlegać obowiązkowej kwarantannie lub izolacji.

Organizator zobowiązany jest przygotować i zapoznać kadrę wypoczynku z procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. Resorty i GIS nie zalecają angażowania do zajęć kadry powyżej 60. roku życia.

RadioZET.pl/PAP - Danuta Starzyńska-Rosiecka

C