Gigantyczna kasa do budżetu. Ministerstwo Finansów opodatkuje e-papierosy?

Redakcja
21.06.2017 18:04
Gigantyczna kasa do budżetu. Ministerstwo Finansów opodatkuje e-papierosy?
fot. Pixabay

Wprowadzenie akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych i tzw. nowatorskie wyroby tytoniowe przewiduje przygotowany przez resort finansów projekt nowelizacji ustawy o akcyzie. Zmiana ma dać budżetowi prawie 100 mln zł rocznie.

Zagłosuj

Czy e-papierosy powinny być objęte akcyzą jak inne wyroby tytoniowe?

Liczba głosów:

Opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt zakłada dodanie do katalogu wyrobów opodatkowanych akcyzą dwóch nowych kategorii wyrobów akcyzowych: płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich.

Wzorem europejskich krajów

W uzasadnieniu do projektu napisano, że obecnie liczna grupa krajów europejskich opodatkowuje płyn do papierosów elektronicznych (Włochy, Portugalia, Rumunia, Łotwa, Słowenia, Finlandia, Grecja, Chorwacja, Węgry, Serbia), a kolejne zamierzają je opodatkować.

- Projekt przewiduje, że w stosunku do płynu do papierosów elektronicznych będą miały zastosowanie ogólne przepisy dotyczące opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych, w tym przedmiotu opodatkowania, powstania obowiązku podatkowego, opodatkowania ubytków, właściwości organów podatkowych, rejestracji podmiotów, deklaracji podatkowych i terminów płatności akcyzy oraz importu. W związku z tym, w przedmiotowym zakresie nie są potrzebne odrębne nowe regulacje - wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu.

Zobacz także

Projekt określa wysokość stawki dla płynu do papierosów elektronicznych na poziomie 0,7 zł/ml tego płynu.

Zaproponowano zwolnienia z akcyzy podobne do zwolnień stosowanych dla wyrobów tytoniowych, m.in:. "w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego płynu do papierosów elektronicznych przez osobę fizyczną osobiście na jej własny użytek, nie w celach handlowych", czy "importu płynu do papierosów elektronicznych przywożonego w bagażu osobistym podróżnego, który ukończył 17 lat".

Wyroby nowatorskie

Wyjaśniono, że podobnie jak papierosy elektroniczne i płyny do papierosów elektronicznych, również wyroby nowatorskie nie są objęte na poziomie unijnym zharmonizowaną akcyzą. W przepisach unijnych znajduje się natomiast definicja "nowatorskiego wyrobu tytoniowego", za który uważa się wyrób niebędący: papierosem, tytoniem do samodzielnego skręcania papierosów, tytoniem fajkowym, tytoniem do fajki wodnej, cygarem, cygaretką, tytoniem do żucia, tytoniem do nosa lub tytoniem do stosowania doustnego.

- Do chwili obecnej liczna grupa krajów europejskich wprowadziła opodatkowanie wyrobów nowatorskich. Są to m.in. Portugalia, Włochy, Rumunia, Słowenia, Serbia, Łotwa, Węgry, Grecja, Chorwacja, Francja i Wielka Brytania. Kolejne kraje rozważają wprowadzenie opodatkowania wyrobów nowatorskich. (...) Wyroby nowatorskie, tak jak wyroby tytoniowe, będą również podlegały obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy - poinformowano w uzasadnieniu.

Zobacz także

- Przedmiotowa regulacja określa wysokość stawki akcyzy dla wyrobów nowatorskich w wysokości 141,29 zł za każdy kilogram i 31,41 proc. średniej ważonej detalicznej ceny tytoniu do palenia. Stawka akcyzy dla wyrobów nowatorskich została określona na analogicznym poziomie jak dla tytoniu do palenia z tego względu, iż wyroby nowatorskie zawierają w swoim składzie tytoń i konsumenci używają je w celu dostarczenia nikotyny do organizmu - tłumaczy MF.

Zgodnie z Oceną Skutków Regulacji zmiana ma rocznie przynieść budżetowi 100 mln zł.

RadioZET.pl/PAP/DG