Zamknij

NBP ujawnia zarobki w latach 1995-2018. Najwięcej zarabiał Belka, Glapiński niewiele mniej

Mikołaj Pietraszewski
29.03.2019 23:55
NBP
fot. Jacek Dominski/Reporter

Narodowy Bank Polski opublikował w czwartek informację o wysokości wynagrodzeń brutto osiągniętych w latach 1995–2018 na stanowiskach kierowniczych, czyli m.in.: prezesa, wiceprezesa, członka zarządu NBP oraz dyrektorów poszczególnych departamentów. 

Na stronie internetowej Narodowego Banku Centralnego zamieszczono informację "o wysokości wynagrodzeń brutto osiągniętych w latach 1995 – 2018 na stanowiskach: Prezesa, wiceprezesa, członka zarządu NBP, dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora departamentu (komórki równorzędnej), zastępcy dyrektora oddziału okręgowego, zastępcy dyrektora departamentu oraz osób zajmujących stanowiska równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskiem dyrektora departamentu i jego zastępcy".

Afera z zarobkami w NBP

Jako podstawę prawną podano nowelizację z 22 lutego 2019 r. ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim. Zmiany w prawie są konsekwencją doniesień medialnych dotyczących wynagrodzeń współpracowniczek prezesa NBP Adama Glapińskiego.

Zobacz także

Pod koniec grudnia ub.r. "Gazeta Wyborcza" donosiła, że zarobki szefowej departamentu komunikacji i promocji Martyny Wojciechowskiej wynoszą ok. 65 tys. zł "wraz z premiami, dodatkowymi dochodami i bonusami", czemu bank zaprzeczył.

Ile zarabia Glapiński, ile zarabiał Belka

Z informacji, które możemy wyczytać w witrynie NBP wynika, że w 2018 roku prezes Adam Glapiński zarobił 709 611 zł brutto, w 2017 roku 777 362 zł, a w 2016 niewiele ponad 303 tys. zł (jako, że stanowisko to zajmował od czerwca). Z kolei jego poprzednik Marek Belka przez ostatnie pół roku kadencji zainkasował 398 292 zł brutto. Z kolei w latach 2011-15 (a więc przez cztery pełne lata jego kadencji), jego zarobki wahały się od 653 tys, do nawet ponad 800 tysięcy złotych brutto rocznie. 

Szefowie komercyjnych banków zarabiają znacznie lepiej niż prezes NBP

Obydwaj zarabiali bądź zarabiają więcej niż poprzedni prezesi NBP. Zarobki Sławomira Skrzypka i Leszka Balcerowicza osiągały maksymalny pułap na poziomie kolejno 412 861 zł (w 2009 roku) i 443 240 zł (w 2001 roku). Z kolei kierującą instytucją do 2001 roku Hanna Gronkiewicz-Waltz najwyższe wynagrodzenia osiągnęła w roku 2000 - wyniosło ono 547 584 zł brutto. 

W opublikowanych przez bank danych znalazła się również informacja na temat zarobków Wojciechowskiej. W ostatnich dwóch latach (tj. w 2017 i 2018 roku) Wojciechowska jej wynagrodzenie wyniosło kolejno 598 759 zł i 594 756 zł brutto. 

Nowelizacja ustawy o NBP

Nowelizacja ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim określa, że pensja prezesa i wiceprezesów NBP jest ustalana na podstawie przepisów o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Z kolei zasady wynagradzania pracowników NBP są ustalane przez zarząd banku w drodze uchwały.

Nowela stanowi, że wielkość środków na wynagrodzenia ustalana będzie corocznie w planie finansowym NBP, z uwzględnieniem poziomu płac w sektorze bankowym. Maksymalne wynagrodzenie dla poszczególnych pracowników, poza wiceprezesami oraz członkami zarządu NBP, nie będzie mogło przekroczyć 0,6-krotności (60 proc.) wynagrodzenia prezesa NBP.

Zobacz także

Nowe przepisy przewidują też, że uchwała zarządu NBP ws. zasad wynagradzania będzie jawna i publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie NBP. Na BIP-ie NBP-u publikowane mają być także wynagrodzenia prezesa, wiceprezesów, członków zarządu NBP i osób zajmujących stanowiska dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora departamentu (komórki równorzędnej) i ich zastępców oraz osób zajmujących stanowiska równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskiem dyrektora departamentu i jego zastępcy.

RadioZET.pl/PAP/nbp.pl