Co się dzieje na komisjach wojskowych? MON odpowiada na pytania rocznika '98

Redakcja
16.03.2017 11:48
Komisja wojskowa - pytania i odpowiedzi
fot. ARTUR KUBASIK / AGENCJA GAZETA

WKU w tym roku wzywa na komisje wojskowe rocznik 1998. Kwalifikacje potrwają do 28 kwietnia. Czy młodzi ludzie mają powody do obaw? Poprosiliśmy Ministerstwo Obrony Narodowej o odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

 1. Jaki jest cel stawienia się na komisji?

Kwalifikacja wojskowa obejmuje przeprowadzenie przez powiatowe komisje lekarskie wszelkich czynności związanych z umieszczeniem osób w ewidencji wojskowej.

Zasadniczym celem stawienia się przed powiatową komisją lekarską, funkcjonującą w trakcie kwalifikacji wojskowej, jest określenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do tej kwalifikacji.

Ponadto, zgodnie art. 32 ust 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w ramach kwalifikacji wojskowej wykonuje się czynności związane z:

  • sprawdzeniem tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
  • wstępnym przeznaczeniem osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, określonych w art. 4 ust. 2, oraz przyjęciem wniosków o przeznaczenie do służby zastępczej;
  • założeniem lub aktualizacją ewidencji wojskowej i przetwarzaniem danych gromadzonych w tej ewidencji;
  • wydaniem wojskowych dokumentów osobistych;
  • przeniesieniem osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do rezerwy i wydaniem na ich wniosek zaświadczeń
  • o uregulowanym stosunku do służby wojskowej;
  • prowadzeniem rekrutacji wojskowej do ochotniczych form służby wojskowej.

Zobacz także

2. Pod jakim kątem badany/sprawdzany jest stawiający się człowiek? Jakie testy/badania są przeprowadzane?

W myśl art. 26 ust. 1 przywołanej powyżej ustawy określenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej należy do powiatowych i wojewódzkich komisji lekarskich.

Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej poddaje się obowiązkowym badaniom lekarskim, a także, stosownie do potrzeb i według decyzji przewodniczącego komisji lekarskiej, badaniom specjalistycznym, w tym psychologicznym, oraz obserwacji szpitalnej.

Przeprowadzanie badań, ocena stanu zdrowia fizycznego i psychicznego oraz wydane na tej podstawie orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej realizowane jest na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz.U. Nr 151, poz. 1595 z późn. zm.).

3. Czy kwalifikacja różni się dla kobiet i dla mężczyzn?

Kwalifikacja wojskowa kobiet realizowana jest na tych samych zasadach jak dla mężczyzn, przy zastosowaniu tych samych przepisów prawa.

4. Od kilku lat na komisjach wyświetlane są filmy o wojsku. Jaki to materiał i o czym dokładnie opowiada?

W trakcie kwalifikacji wojskowej, w stosunku do osób oczekujących, prowadzona jest działalność informacyjno-promocyjna w zakresie naboru do różnych form czynnej służby wojskowej (dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych, pogadanki). Prezentowane są również różnego rodzaju filmy o tematyce wojskowej. Jednak ich dobór leży po stronie organizatorów przedsięwzięcia, tj. wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) i osób przez nich delegowanych do tzw. pracy świetlicowej.

5. Jakie kroki osoby planujące karierę w wojsku powinny podjąć po komisji?

Osoba „planująca karierę w wojsku” powinna udać się do wojskowej komendy uzupełnień w celu uzyskania szczegółowych informacji o zasadach rekrutacji i naboru do różnych form służby wojskowej.

Zagłosuj

Chcesz iść do wojska?

Liczba głosów:

6. Czy orzeczenie niezdolności do służby definitywnie skreśla możliwość pracy w wojsku?

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, osoby wobec których orzeczona została kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej „D” (niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej), nie podlegają powołaniu do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, w tym także nie mogą ubiegać się o powołanie do służby przygotowawczej.

Ponadto, osoby wobec których orzeczona została kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej „E” (trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny), nie podlegają powołaniu do czynnej służby wojskowej oraz służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

7. Czy przed komisją należy podjąć jakieś specjalne przygotowania?

Stawienie się do kwalifikacji wojskowej nie wymaga podjęcia specjalnych przygotowań. Natomiast osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej jest obowiązana przedstawić komisji lekarskiej posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Przedmiotowa informacja znajduje się w pouczeniu na wezwaniu do kwalifikacji wojskowej. Dokumenty medyczne umożliwiają rzetelną ocenę stanu zdrowia i orzeczenie adekwatnej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

RadioZET.pl/MaAl