Tylko w Radiu ZET: Dotarliśmy do opinii Naczelnej Rady Adwokackiej dot. prezydenckich ustaw o sądownictwie

Redakcja
18.10.2017 07:10
Tylko w Radiu ZET: Dotarliśmy do opinii Naczelnej Rady Adwokackiej dot. prezydenckich ustaw o sądownictwie

Naczelna Rada Adwokacka krytycznie o prezydenckich projektach ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Radio ZET dotarło do opinii NRA, która trafiła do Sejmu. 

Adwokaci zarzucają projektom w wielu miejscach niezgodność z konstytucją i brak jakichkolwiek rozwiązań, które miałyby usprawnić polskie sądownictwo. 

"Uzależnienie władzy sądowniczej od dwóch pozostałych władz ma na celu usuwanie przeszkód we wdrażaniu pewnych założeń ideologicznych, nie natomiast usprawnienie rozpoznawania spraw wnoszonych do sądów przez obywateli" - piszą adwokaci w opinii.

RadioZET.pl