Zamknij

Nauka zdalna, ale nie dla wszystkich. Część uczniów może nadal chodzić do szkoły

20.12.2021 09:55

Nauka zdalna wróciła do szkół w całej Polsce. Od 20 grudnia do 9 stycznia 2022 roku zawieszone są zajęcia stacjonarne w szkołach podstawowych i średnich. Rozporządzenie ministra edukacji i nauki zawiera jednak wyjątki od zdalnych zajęć. Wśród nich są m.in. przedszkola i szkoły specjalne.

Nauka zdalna
fot. Karol Porwich/East News

Nauka zdalna w grudniu prowadzona będzie w szkołach tylko przez trzy dni. W czwartek 23 grudnia rozpoczyna się przerwa w związku ze świętami Bożego Narodzenia. Formalnie potrwa do 31 grudnia włącznie. Następnie przypada 1 stycznia, który jest dniem ustawowo wolnym, a dodatkowo wypada on tym razem w sobotę. Do nauki zdalnej uczniowie wrócą dopiero po niedzieli – 3 stycznia, również tylko na kilka dni: trzy lub cztery. W czwartek 6 stycznia przypada święto Trzech Króli, które jest dniem wolnym. W piątek 7 stycznia w wielu szkołach będzie dniem wolnym od zajęć z tzw. puli dni wolnych do dyspozycji dyrektora szkoły.

Nauka zdalna do 9 stycznia. Są wyjątki

Zgodnie z rozporządzeniem ministra Przemysława Czarnka dyrektor w czasie nauki zdalnej dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej, odpowiadających klasom I–III szkoły podstawowej, których rodzice nie mogą zapewnić im opieki, będzie musiał umożliwić opiekę świetlicową, jeśli rodzice będą o to wnioskować.

Ograniczenie pracy stacjonarnej nie obejmuje przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. Rozporządzenie MEiN nie ogranicza też funkcjonowania w sposób stacjonarny młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych i poradni psychologiczno-pedagogicznych. Uczniowie korzystający z internatów i burs mają możliwość przebywania w nich, jeśli warunki nie pozwalają im na powrót do domu i korzystanie z nauki zdalnej w miejscu zamieszkania.

Dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego i placówek kształcenia ustawicznego mają prawo zorganizować zajęcia praktyczne stacjonarnie. Zajęcia mogą odbywać się w wybranych dniach tygodnia. Wymiar zajęć praktycznych nie może przekroczyć 16 godzin tygodniowo. Także praktyki zawodowe mogą być realizowane stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia

Możliwe jest organizowanie konsultacji w szkole dla uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty czy maturalnego. Uczniowie mogą uczestniczyć w konsultacjach indywidualnych lub w grupach. Korzystanie z konsultacji przez uczniów jest dobrowolne.

W związku z wprowadzeniem nauki zdalnej w szkołach do 9 stycznia rodzicom małych dzieci i opiekunom osób niepełnosprawnych przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Zasiłek przyznawany jest w wysokości 80 proc. wynagrodzenia.

RadioZET.pl/PAP