Zamknij

Ruszyły ferie dla części województw. Ile szkół pracuje zdalnie, a ile stacjonarnie?

PAP
17.01.2022 18:36
Raport MEiN
fot. Stanisław Bielski/REPORTER (zdjęcie poglądowe)

97,6 proc. przedszkoli i placówek wychowania przedszkolnego w całym kraju pracowało w poniedziałek w trybie stacjonarnym. Stacjonarnie pracowało też 93,1 proc. szkół podstawowych i 94,5 proc. szkół ponadpodstawowych w 11 województwach - poinformowało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Nauka zdalna w placówkach edukacyjnych wprowadzana jest w sytuacjach, gdy liczba nowych zakażeń koronawirusem uniemożliwia prowadzenie zajęć stacjonarnych. Ministerstwo Edukacji i Nauki podało w poniedziałek 17 stycznia 2022 roku najnowsze dane dotyczące nauki stacjonarnej, zdalnej i hybrydowej w polskich szkołach.

Należy pamiętać, że w sobotę w województwach kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim i w wielkopolskim zaczęły się ferie zimowe. W pozostałych rozpoczną się one za tydzień, dwa tygodnie lub za cztery. Dwutygodniowa przerwa w zajęciach, zależnie od województwa, nastąpi między 15 stycznia a 27 lutego.

Przedszkola są natomiast placówkami nieferyjnymi, pracują przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola lub rady rodziców.

Nauka zdalna i hybrydowa w szkołach i przedszkolach. Nowe dane MEiN

Stacjonarnie w poniedziałek pracowało 15 070 placówek wychowania przedszkolnego (przedszkola, zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne), co stanowi 97,6 proc. wszystkich. 9 przedszkoli pracowało zdalnie, a 356 w trybie mieszanym.

Raport
fot. Twitter/MEiN

W poniedziałek stacjonarnie pracowały 13 394 szkoły podstawowe i 7384 ponadpodstawowe, czyli 93,1 proc. szkół podstawowych i 94,5 ponadpodstawowych w 11 województwach. Zdalnie pracowało 10 szkół podstawowych i 3 ponadpodstawowe. W trybie mieszanym pracowały 984 szkoły podstawowe i 425 ponadpodstawowych. Informacje zebrane na podstawie danych od dyrektorów szkół i placówek pochodzą od kuratorów oświaty.

Raport
fot. Twitter/MEiN
Raport
fot. Twitter/MEiN

Tydzień temu, 10 stycznia, stacjonarnie pracowało 15 315 placówek wychowania przedszkolnego (przedszkola, zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne), co stanowiło 99,2 proc. wszystkich. 6 przedszkoli pracowało zdalnie, a 114 w trybie mieszanym.

10 stycznia stacjonarnie pracowało 14 358 szkół podstawowych, czyli 99,8 proc. wszystkich i 7806 ponadpodstawowych, czyli 99,9 proc. Zdalnie pracowały 3 szkoły podstawowe. Żadna szkoła ponadpodstawowa nie pracowała zdalnie. W trybie mieszanym pracowało 27 szkół podstawowych i 6 ponadpodstawowych.

W szkołach podstawowych i ponadpodstawowych nauka stacjonarna była zawieszona od 20 grudnia do 9 stycznia, w jej miejsce prowadzono naukę zdalną. Do nauki stacjonarnej uczniowie wrócili 10 stycznia. Przedszkola cały czas pracują w trybie stacjonarnym.

Rok szkolny 2021/22 w reżimie sanitarnym

W razie stwierdzenia zakażenia COVID-19 u uczniów, wychowanków lub pracowników placówki oświatowej państwowy powiatowy inspektor sanitarny przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne. Jego celem jest ustalenie kręgu osób narażonych. W wyniku tego dochodzenia podejmowana jest decyzja w zakresie zastosowania odpowiednich działań mających zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa.

Dyrektor szkoły lub przedszkola za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego może zawiesić zajęcia stacjonarne na czas oznaczony i przejść na nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zawieszenie zajęć może dotyczyć grupy, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego, a także całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.

RadioZET.pl/PAP (D. Starzyńska-Rosiecka, A. Zbieg)/Twitter

C