Zamknij

Powrót do przedszkoli i szkół. Od dziś obowiązuje nowe rozporządzenie

19.04.2021 08:43
klasa
fot. Artur BARBAROWSKI/East News

Powrót do przedszkoli i szkół - od poniedziałku obowiązuje nowe rozporządzenie. Przedszkola, oddziały wychowania przedszkolnego - zerówki oraz inne formy wychowania przedszkolnego, po trzech tygodniach przerwy, znów działają stacjonarnie, tak samo żłobki i kluby malucha. Do 25 kwietnia przedłużona została z kolei nauka zdalna w szkołach. 

Przedszkola, oddziały wychowania przedszkolnego - zerówki oraz inne formy wychowania przedszkolnego od poniedziałku, po trzech tygodniach przerwy, znów działają stacjonarnie, tak samo żłobki i kluby malucha. W związku z otwarciem żłobków i przedszkoli zasiłek opiekuńczy przysługuje tylko do 18 kwietnia.

W związku sytuacją epidemiczną stacjonarne funkcjonowanie publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, czyli zerówek oraz innych form wychowania przedszkolnego zostało zawieszone od 29 marca. Zajęcia były realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć. Od 29 marca zawieszone było też stacjonarne funkcjonowanie publicznych i niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych.

Powrót do przedszkoli i żłobków. W szkołach przedłużona nauka zdalna, ale są wyjątki

W związku z otwarciem żłobków i przedszkoli dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał jedynie do 18 kwietnia, nawet jeśli rodzice już złożyli wniosek o jego wypłatę do 25 kwietnia. Nie będzie konieczne składanie nowych wniosków lub korygowanie wniosków już złożonych. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poinformowało jednocześnie, że zasiłek nadal będzie przysługiwał w przypadkach, gdy nastąpi nieprzewidziane zamknięcie danej placówki lub ograniczone funkcjonowanie w związku z COVID-19. W takiej sytuacji w celu wypłaty zasiłku za okres po 18 kwietnia 2021 r. (tj. od 19 kwietnia) rodzice muszą złożyć nowy wniosek o wypłatę zasiłku – za okres, w jakim placówka jest zamknięta.

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia ministra edukacji i nauki do 25 kwietnia przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych, placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych i domach wczasów dziecięcych. Prowadzona jest tam nauka w formie zdalnej. Zawieszone jest też dalej stacjonarne funkcjonowanie szkolnych schronisk młodzieżowych. Jednocześnie zostało wprowadzonych kilka wyjątków.

Od poniedziałku będzie możliwość prowadzenia zajęć sportowych realizowanych na podstawie programów szkolenia sportowego w miejscu ich prowadzenia lub zdalnie – wyłącznie w zakresie, w jakim z programu szkolenia sportowego wynika możliwość ich realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik. Dotyczy to następujących szkół: podstawowych sportowych, mistrzostwa sportowego, z oddziałami sportowymi, oddziałami mistrzostwa sportowego, ponadpodstawowych sportowych, ponadpodstawowych mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP

C