Zamknij

Nauka zdalna także w nowych okolicznościach. "Rząd szykuje się na kryzys"

28.07.2022 09:23
Nauka zdalna
fot. Tomasz Kawka/East News

Nauka zdalna może wrócić do szkół zimą, gdy będzie zimno – pisze w czwartek "Rzeczpospolita". Według projektu rozporządzenia MEiN od roku szkolnego 2022/2023 dyrektorzy będą zobowiązani do organizacji zajęć online w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa uczniów. 

Nauka zdalna w roku szkolnym 2022/2023 będzie wprowadzana według nowych zasad. Projekt nowego rozporządzenia MEiN w sprawie organizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość skierowano do opiniowania.

Nauka zdalna wróci przez brak węgla?

Jak podaje "Rzeczpospolita", od 1 września z powodu nienagrzanych klas będzie można zamknąć szkołę, a potem przejść na zdalne nauczanie. "Dotąd zamknięcie szkoły czy przedszkola było możliwe m.in. ze względu na sytuację epidemiczną. Jeżeli szkoła zostanie zamknięta z powodu niskich temperatur na dłużej niż dwa dni, dyrektor będzie musiał wdrożyć naukę na odległość" – informuje gazeta.

"Rz" podkreśla, że ta ostatnia kwestia budzi obawy rodziców z uwagi na zbliżający się sezon grzewczy, który może być wyjątkowo trudny. Rozmówcy gazety wskazują, że samorządy w ramach oszczędności w pierwszej kolejności rezygnują na przykład z oświetlania ulic, ale mogą znaleźć się takie, które nie mając wystarczających możliwości finansowych, przejdą na naukę zdalną.

– Rząd niewątpliwie szykuje się na kryzys energetyczny. Gminy z pewnością nie będą oszczędzać na ogrzewaniu szkół, chyba że energii po prostu zacznie brakować. Nauka online w takiej sytuacji to rozsądne rozwiązanie, bo odbiorcom indywidualnym ogrzewanie zostanie wyłączone w ostatniej kolejności – ocenił Marek Pleśniar z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.

Obowiązek nauki zdalnej w roku szkolnym 2022/2023

Od roku szkolnego 2022/2023 dyrektor przedszkola lub szkoły będzie zobowiązany do zorganizowania zajęć zdalnych w sytuacji, gdy zajęcia zostaną zawieszone z powodu "zagrożenia bezpieczeństwa uczniów". Zagrożenie to, jak wskazano, może wystąpić w związku z:

  • organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,
  • nieodpowiednią temperaturą zewnętrzną lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami,
  • sytuacją epidemiologiczną lub innym nadzwyczajnym zdarzeniem.

W uzasadnionych przypadkach dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną będzie mógł również czasowo zmodyfikować tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć wynikających z ramowych planów nauczania dla poszczególnych typów szkół. 

RadioZET.pl/Rzeczpospolita/PAP

C