Zamknij

Nauka zdalna w klasach od 1 do 4. Przybywa ognisk koronawirusa w szkołach

PAP
04.02.2022 18:23

Nauka zdalna i hybrydowa w 10 województwach, gdzie nie ma ferii zimowych, dotyczy 1006 szkół. Stacjonarnie pracowało w piątek 89,2 proc. szkół podstawowych w zakresie klas I-IV oraz 94,8 proc. przedszkoli i placówek wychowania przedszkolnego – poinformowało MEiN w nowym raporcie.

nauka zdalna
fot. Julian Sojka/East News

Nauka zdalna, zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki, została wprowadzona od 27 stycznia do 27 lutego. Zawieszenie stacjonarnego funkcjonowania dotyczy szkół podstawowych dla uczniów klas V-VIII i uczniów szkół ponadpodstawowych. Uczniowie klas I-IV w podstawówkach nadal uczą się stacjonarnie. Stacjonarnie pracują też placówki wychowania przedszkolnego.

Ferie zimowe w szkołach trwają obecnie w sześciu województwach: dolnośląskim, mazowieckim, opolskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim. Przedszkola są tzw. placówkami nieferyjnymi, pracują przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola lub rady rodziców.

Nauka zdalna i hybrydowa w klasach 1-4. Coraz więcej ognisk koronawirusa

Jak podało Ministerstwo Edukacji i Nauki, w piątek stacjonarnie pracowało 14 640 placówek wychowania przedszkolnego (przedszkoli, zespołów wychowania przedszkolnego, punktów przedszkolnych), co stanowi 94,8 proc. wszystkich. 102 przedszkola pracowały zdalnie, a 693 w trybie mieszanym.

W 10 województwach, gdzie nie ma ferii, stacjonarnie pracowało 8 286 szkół podstawowych w zakresie klas I-IV, co stanowi 89,2 proc. Zdalnie w zakresie klas I-IV pracowało 58 szkół podstawowych, a 948 w trybie mieszanym. Dla porównania, w czwartek nauką zdalną objętych było 59 szkół podstawowych, a 886 pracowało w trybie hybrydowym. Informacje zebrane na podstawie danych od dyrektorów szkół i placówek pochodzą od kuratorów oświaty.

W razie stwierdzenia zakażenia koronawirusem u uczniów, wychowanków lub pracowników placówki oświatowej dyrektor szkoły lub przedszkola za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego może zawiesić zajęcia stacjonarne na czas oznaczony i przejść na nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zawieszenie zajęć może dotyczyć grupy, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego, a także całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.

loader

RadioZET.pl/PAP - Danuta Starzyńska-Rosiecka