Zamknij

Nowe znaki drogowe w Polsce. Zmiany dotyczą m.in. ekspresówek

16.09.2020 17:27

Nowe znaki drogowe na ulicach. Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło już prace legislacyjne. Projekty rozporządzeń zostały w tym tygodniu przekazane do konsultacji.

znaki drogowe
fot. ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER

Znaki drogowe w Polsce. Rewolucji raczej nie będzie. Projektowane przepisy uzupełniają i doprecyzowują obowiązujące już regulacje z zakresu znaków i sygnałów drogowych, a także wprowadzają nowe znaki pionowe wraz z ich wzorami graficznymi. Projekty rozporządzeń 14 września 2020 r. zostały przekazane do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych. 

Doprecyzowane zostaną zasady umieszczania i oznakowania stacjonarnych urządzeń rejestrujących w pasie drogi publicznej. Projekty rozporządzeń przewidują możliwość umieszczania znaków D-51 „automatyczna kontrola prędkości” i D-51a „automatyczna kontrola średniej prędkości” na tle folii pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjnej żółto-zielonej.

Zobacz także

Nowe znaki drogowe w Polsce

Wprowadzone zostaną także nowe znaki: śródmiejska strefa płatnego parkowania, zbiorcza tablica informacyjna, tablice wskaźnikowe na drodze ekspresowej umieszczane przed pasem wyłączania.

D-44a „śródmiejska strefa płatnego parkowania”

Znak ten oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu samochodowego jest pobierana opłata. Wprowadzenie tego znaku wynika z nowelizacji ustawy o drogach publicznych, umożliwiającej tworzenie śródmiejskich stref płatnego parkowania.

Ministerstwo Infrastruktury
fot. Ministerstwo Infrastruktury

D-34b „zbiorcza tablica informacyjna”

Znak D-34b informuje o obiektach dla podróżnych znajdujących się przy drodze. Graficzne przedstawienie znaku występuje obecnie jedynie w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, w rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych nie było regulacji w tym zakresie. Zmiana umożliwi informowanie, za pomocą odpowiedniej tabliczki pod znakiem D-34b, o odległości do kolejnej stacji paliwowej, co jest istotne dla kierujących pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych, gdzie występują znaczne odległości pomiędzy stacjami.

Ministerstwo Infrastruktury
fot. Ministerstwo Infrastruktury

F-14d–f tablice wskaźnikowe na drodze ekspresowej umieszczane przed pasem wyłączania

Znaki te informują o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z drogi ekspresowej (pasa wyłączania). Tablice wskaźnikowe będą umieszczane:- F-14d - w odległości 300 m przed pasem wyłączania, - F-14e - w odległości 200 m przed pasem wyłączania, - F-14f - w odległości 100 m przed pasem wyłączania.

Dotychczas takie znaki (F-14a–c) były przewidziane jedynie dla autostrad. Wprowadzenie oznaczeń dla dróg ekspresowych pozwoli na zapewnienie lepszej informacji dla kierujących pojazdami o odległości do wyjazdu z drogi ekspresowej, a tym samym wpłynie na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ministerstwo Infrastruktury
fot. Ministerstwo Infrastruktury

Zobacz także

RadioZET.pl/PAP